2.8° C
Предимно облачно
toggle

Удостоверение за факти и обстоятелства по УТОС

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията и общинска собственост. (съгласно чл.107 от ЗМДТ)

Необходими документи:
1. Заявление по образец или свободен текст за исканата услуга;
2. Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот;
3. Документ за собственост (копие);
4. Квитанция за платена такса;


Такса:
1. (изм. Реш. №249 от Пр. №11/30.07.2020 г.) за обикновена услуга със срок 7 дни, както следва:
 - за отстояния по Закона за хазарта - 150.00 лв.;
 - по чл. 54 от ЗКИР - 45.00 лв.;
 - (нов - Реш. №1049 от Пр. №63/09.09.2019 г.) за идентичност на урегулиран поземлен имот - 30.00 лв. 
За всички останали случаи (обстоятелства и факти) - 60.00 лв.

2. (изм. Реш. №249 от Пр. №11/30.07.2020 г.) за бърза услуга, със срок до 3 работни дни - таксата се завишава с 50%, както следва:
 - за отстояния по Закона за хазарта - 220.00 лв.;
 - по чл. 54 от ЗКИР - 65.00 лв.
 - (нов - Реш. №1049 от Пр. №63/09.09.2019 г.) за идентичност на урегулиран поземлен имот - 45.00 лв.
За всички останали случаи (обстоятелства и факти) - 90.00 лв.

Банкова сметка на Община Горна Оряховица
„Първа инвестиционна банка“ АД

Код BIC: FINVBGSF
Банкова сметка: BG45 FINV 9150 8416 8037 76
Такса за технически услуги – 44 80 01

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 14 KB 01 декември 2021
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени