2.8° C
Предимно облачно
toggle

Удостоверение за въвеждане в експлоатация

Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строеж (съгласно чл.177 от ЗУТ)

Такса:
  1. строеж четвърта и пета категория; такса 0,60 лв. на кв. м. РЗП, но не по-малко от 60.00 лв.;
  2. за линейни обекти и обекти от инженерната инфраструктура от четвърта и пета категория; такса: 0,60 лв. на л.м. но не по-малко от 60.00
  • Срок: 7 дни

Банкова сметка на Община Горна Оряховица
„Първа инвестиционна банка“ АД
Код BIC: FINVBGSF
Банкова сметка: BG45 FINV 9150 8416 8037 76
Такса за технически услуги – 44 80 01
 

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Искане за регистриране на строеж от пета категория 204 KB
2 Искане за регистриране на строеж от четвърта категория 205 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени