2.8° C
Предимно облачно
toggle

Упражняване на авторски надзор в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01

“Упражняване на авторски надзор в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0002-C01 “Изграждане на приют в гр.Г.Оряховица” по ОП "Региони в растеж" 2014 – 2020г. за обект „Изграждане, включително обзавеждане и оборудване на „Приют” за бездомни лица с капацитет 15 места, УПИ VI за социални нужди, квартал №29 по ПУП на район „Север” на гр.Горна Оряховица””

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 stanovishte-9235626.pdf 602 KB
2 reshenie-65233948.pdf 1,4 MB
3 obqvlenie_za_izpalnen-47719816.pdf 1,2 MB
4 obqvlenie_vazl-10786983.pdf 2,4 MB
5 dogovor-56063252.pdf 4,7 MB
6 aneks1-906099.pdf 486 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени