2.8° C
Предимно облачно
toggle

В Горна Оряховица стартира изграждането на приют за бездомни

С официална церемония „първа копка” днес бе даден ефективен старт на проекта „Изграждане на приют в гр. Горна Оряховица”. Реализацията му е в изпълнение на Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 за Горна Оряховица.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността му е в размер 745 778 лв., от които:

614 245 лв. е съфинансирането от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, 108 396 лв. е националното финансиране и 23 137 лв. е съфинансирането от Община Горна Оряховица.

„Това е една услуга, която най-ярко се усеща през зимния период. Тогава много хора остават на улицата. Тази социална услуга ще допринесе за доброто развитие и добрия имидж на общината. Услугата е нова не само за Горна Оряховица, но и може би за областта. По проекта ще бъде изградена красива сграда с всичко нужно за хората, които ще пребивават там в законовия срок от 3 месеца. Тяхната самоличност ще бъде установявана, ще се търси алтернатива за настаняването им в други домове или обхвата им от  друга услуга. Благодаря на всички. Проектът си заслужава и заради още нещо – минимум 13 човека ще работят в този център. Така ще допринесем за разкриването на нови работни места”, каза при първата копка кметът инж. Добромир Добрев. На церемонията присъстваха заместник-кметовете Николай Георгиев, Йорданка Кушева и Деница Коева, председателят на Общинския съвет Даниел Костадинов, изпълнителният директор на „БКС инженеринг” АД Васил Вутов, което ще изпълнява надзора, Теодор Маринов от фирмата изпълнител „Джъмбо 33” ЕООД – В. Търново, екипът по проекта с ръководител инж. Десислава Ганчева.

Приютът е с капацитет 15 места. След изграждането му предстои доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.

С реализирането на проекта ще се осигурят подходящи условия за живот за задоволяване на неотложни базови потребности, като подслон, храна, здравни грижи, хигиена, и други социални услуги за лицата през периода, в който компетентните институции ще работят за разрешаване на всеки един индивидуален случай с бездомно лице. Проектът предвижда и конкретни мерки за насърчаване на равни възможности и недопускане на дискриминация по отношение на лица с увреждания. За тази цел, ще се осигури достъпна архитектурна среда: асансьор, рампи в двора на приюта, помещения с улеснен достъп за хора с увреждания.

Приютът ще обслужва основно хора от и намиращи се на територията на населените места от община Горна Оряховица.

Продължителността на проекта е 30 месеца. Той стартира на 15.09.2016 г., крайният срок за приключване е 15.03.2019 г.

След приключването му, предстои разкриване на социална услуга от резидентен тип „Приют”. Община Горна Оряховица ще използва всички възможности за разкриването на социалната услуга, чрез кандидатстване пред Министерство на труда и социалната политика, ако стартира процедура по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за осигуряване на европейско финансиране; пред фонд „Социална закрила”; пред Агенция за социално подпомагане, с цел услугата да се финансира от държавния бюджет като делегирана от държавата дейност. Ако тези възможности не се реализират, то услугата ще се финансира от общинския бюджет.

Общински съвет Горна Оряховица със свое решение пое ангажимент за устойчивост на проекта за предоставяне на социалната услуга в период не по-малко от пет години след крайното плащане към Общината и за осигуряване финансиране на социалната услуга, за период не по-малък от пет години след създаването й. Така ще се гарантира финансовата и институционална устойчивост на резултатите от проекта и продължаване на постигнатото.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени