° C
toggle

Заповеди на кмета

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Протокол търг - с. Стрелец.doc 48 KB 10 декември 2020
2 Протокол търг - с. Г.Г. Тръмбеш.doc 48 KB 10 декември 2020
3 Протокол търг - с. Стрелец.doc 48 KB 10 декември 2020
4 Заповед спечелил участник - с. Стрелец-.doc 149 KB 10 декември 2020
5 Заповед спечелил участник - с. Г.Г.Тръмбеш.doc 151 KB 10 декември 2020
6 Договор - дървесина с.Г.Г.Тръмбеш.doc 128 KB 10 декември 2020
7 Договор - дървесина - с. Стрелец.doc 132 KB 10 декември 2020
8 Заповед № 1311. 259 KB
9 ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - с. Паисий. 375 KB
10 Заповед № 3704. 218 KB
11 Протокол - с.Паисий. 208 KB
12 ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - с.Драганово 375 KB
13 Заповед № 3705. 218 KB
14 Протокол - с.Драганово. 208 KB
15 ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - с.Драганово. 374 KB
16 Заповед № 3706. 217 KB
17 Протокол - с.Драганово. 207 KB
18 ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - с. Горски Горен Тръмбеш. 373 KB
19 Заповед № 3703. 218 KB
20 Протокол - с. Горски Горен Тръмбеш. 207 KB
21 Заповед № 3638 - зимен период. 256 KB
22 Заповед № 3576 - пиротехнически изделия. 440 KB
23 Заповед № 3350/05.11.2018 г. 251 KB
24 Заповед № 3638 - зимен период. 256 KB
25 Заповед № 3576 - пиротехнически изделия. 440 KB
26 Заповед № 3350/05.11.2018 г. 251 KB
27 Тръжна документация - с. Горски Горен Тръмбеш. 911 KB
28 Заповед № 3349/05.11.2018г. - с. Горски Горен Тръмбеш. 249 KB
29 Тръжна документация - с. Паисий. 912 KB
30 Заповед № 3350/05.11.2018г. - с. Паисий 251 KB
31 Тръжна документация - с. Драганово 912 KB
32 Заповед № 3352/05.11.2018г. - с. Драганово 251 KB
33 Тръжна документация - с. Драганово 912 KB
34 Заповед № 3351/05.11.2018г - с. Драганово 249 KB
35 Заповед № 1373 278 KB
36 Заповед № 3862 259 KB
37 Заповед № 4008 411 KB
38 Заповед № РД-14-155 - земеделски земи 1,2 MB
39 ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - с. Горски Горен Тръмбеш 148 KB
40 Заповед № 1849 - с. Горски Горен Тръмбеш 88 KB
41 Протокол - с. Горски Горен Тръмбеш 71 KB
42 ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - с. Горски Долен Тръмбеш 148 KB
43 Заповед № 1844 - с. Горски Долен Тръмбеш 88 KB
44 Протокол - с. Горски Долен Тръмбеш 71 KB
45 ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - с. Драганово 148 KB
46 Заповед № 1846 - с. Драганово 88 KB
47 ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - с. Драганово 148 KB
48 Протокол - с. Драганово 71 KB
49 ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - с. Поликраище 147 KB
50 Заповед № 1848 - с. Поликраище 88 KB
51 Протокол - с. Поликраище 71 KB
52 ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - с. Поликраище 147 KB
53 Заповед № 1847 88 KB
54 Протокол - с. Стрелец 71 KB
55 Заповед № 1664 - почивни дни 273 KB
56 Заповед № 1397 740 KB
57 Тръжна документация - с. Горски Горен Тръмбеш 760 KB
58 Заповед № 1656/15.05.2017г. - с. Горски Горен Тръмбеш 114 KB
59 Тръжна документация - с. Горски Долен Тръмбеш 761 KB
60 Заповед № 1655/15.05.2017г. - с. Горски Долен Тръмбеш 114 KB
61 Тръжна документация - с.Драганово 759 KB
62 Тръжна документация - с.Драганово 760 KB
63 Заповед № 1653/15.05.2017г. - с.Драганово 113 KB
64 Тръжна документация - с.Поликраище 760 KB
65 Заповеди на кмета 678 KB
66 Тръжна документация - с.Стрелец 759 KB
67 Заповед № 1657/15.05.2017г. - с. Стрелец 113 KB
68 Заповед № 3881 277 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2021. Всички права запазени