2.8° C
Предимно облачно
toggle

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Бунар Хисар” № 17 А
Управител, социални услуги в общността: Людмила Цветанова
тел.: 0618/2 21 36
email: center_maria@abv.bg

Същност: 
   „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” е форма на социални услуги, където хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти.

      Цел:
1. Създаване на условия за подпомагане,  взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция;
2. Осъществяване на дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубени социални умения и навици;
3. Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.

       Услуги:
1. Услугите, които получава всяко настанено лице са съобразени с конкретните му потребности;
2. Услуги по задоволяване на ежедневните потребности;
3. Социална рехабилитация;
4. Грижи за здравето;
5. Трудотерапия;
6. Образователни услуги и информация;
7. Осигуряване на психологическа и емоционална подкрепа;
8. Организация на свободното време и личните контакти;
9. Трудова дейност;
10. Подпомагане осъществяването на социални контакти със семейство, приятели и близки.

      Потребители:
      Пълнолетни жени и мъже, изведени от специализирани институции за възрастни. С цел превенция на институционализацията, социалната услуга могат да ползват и лица от общността.

     Капацитет: 
     Капацитетът на „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” е 8 места.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени