2.8° C
Предимно облачно
toggle

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – гр. Горна Оряховица

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост  – гр. Горна Оряховица
 


Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Бунар Хисар” № 17 А
Директор, социални услуги в общността: Людмила Георгиева Цветанова
Тел.: 0618/2 21 36
Еmail: center_maria@abv.bg
 
Местоположение:
Защитеното жилище се намира в централната част на гр. Горна Оряховица, в близост до всички важни административни институции. Заема обща площ от 380 кв. м. Помещава се в масивна двуетажна сграда. Разполага с три спални помещения, кухня и трапезария, дневна, офис за персонала и перално помещение. В дворното пространство е изградена лятна база за трудотерапия и отдих.
Услугата се предоставя от Сдружение „Център Мария“ – гр. Горна Оряховица.
Услуги:
  1. Резидентна грижа;
  2. Информиране и консултиране (като специализирана услуга);
  3. Застъпничество и посредничество;
  4. Обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга).
Потребители:
            Пълнолетни лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
Капацитет: 8 места.
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени