10° C
Ясно
toggle

Екология

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Уведомление за инвестиционно предложение от ЗП Иван Атанасчев 1,9 MB 29 април 2022
2 Отчет за изпълнение на мерките, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда на територията на община Горна Оряховица през 2021 година 291 KB 18 април 2022
3 Уведомление за инвестиционно предложение "Планета 98" ЕООД 555 KB 15 март 2022
4 Уведомление за инвестиционно предложение "Силвана агро" ЕООД 491 KB 23 февруари 2022
5 Уведомление за инвестиционно предложение "Уника имоти" ООД 382 KB 22 февруари 2022
6 Уведомление за инвестиционно предложение от Община Горна Оряховица 2,1 MB 16 февруари 2022
7 Решение на РИОСВ - Велико Търново за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 909 KB 13 януари 2022
8 Решение №625 за утвърждаване на годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд за 2022 г. и приемане на чина на ползване на дървесината 177 KB 05 ноември 2021
9 Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2022 г. 432 KB 01 ноември 2021
10 На 27 ноември предстои акция за събиране на стари ел. уреди 98 KB 26 октомври 2021
11 Регионална програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново (с модул за всяка община) - ПРОЕКТ 3,2 MB 11 октомври 2021
12 Уведомление за инвестиционно предложение от "Сън енерджи парк" ООД - гр. Елена 2,6 MB 25 август 2021
13 Уведомление за инвестиционно намерение 367 KB 09 август 2021
14 Заповед № 2184 за принудително премахване на излязло от употреба моторно превозно средство 4,5 MB 13 юли 2021
15 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Органик инвест България" ЕООД 4 MB 13 юли 2021
16 Уведомление за инвестиционно предложение от "Променергомонтаж" АД - Пловдив 3,5 MB 30 юни 2021
17 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Органик инвест България" ЕООД 833 KB 26 май 2021
18 Заповед №1423 за принудително премахване на излязло от употреба моторно превозно средство 270 KB 18 май 2021
19 Заповед №1422 за принудително премахване на излязло от употреба моторно превозно средство 270 KB 18 май 2021
20 Заповед №1421 за принудително премахване на излязло от употреба моторно превозно средство 280 KB 18 май 2021
21 Заповед №1420 за принудително премахване на излязло от употреба моторно превозно средство 279 KB 18 май 2021
22 Заповед №1419 за принудително премахване на излязло от употреба моторно превозно средство 270 KB 18 май 2021
23 Уведомление за инвестиционно предложение от "Органик инвест България" ЕООД - гр. Пловдив 611 KB 17 май 2021
24 Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Горна Оряховица 189 KB 22 април 2021
25 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Захарни заводи" АД 8,3 MB 13 април 2021
26 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - Ивайло Койчев - Поликраище 1,9 MB 07 април 2021
27 Отчет за изпълнение на мерките, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда на територията на община Горна Оряховица през 2020 година 257 KB 07 април 2021
28 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Дани и Никол Пловдив" ООД 3,3 MB 18 март 2021
29 Уведомление за инвестиционно предложение "Дани и Никол Пловдив" ООД 1,7 MB 09 март 2021
30 Заповед за създаване на организация за намаляване на пожарната опасност по време на жътвата 1,3 MB 01 март 2021
31 Обявление от МОСВ за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона "Река Росица" 225 KB 23 февруари 2021
32 Заповед за забрана на къпане, плуване, гребане и други водни спортове във водните басейни на територията на община Горна Оряховица 1 MB 22 февруари 2021
33 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Новотехпром" ООД 3,8 MB 09 февруари 2021
34 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Пимп рециклинг" ЕООД - ул. "Св. Княз Борис І" - ІІ част 3,6 MB 15 януари 2021
35 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Пимп рециклинг" ЕООД - ул. "Св. Княз Борис І" - І част 2,6 MB 15 януари 2021
36 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Пимп рециклинг" ЕООД - ул. "Странджа" - ІІ част 3,2 MB 15 януари 2021
37 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Пимп рециклинг" ЕООД - ул. "Странджа" - І част 3,3 MB 15 януари 2021
38 Уведомление за инвестиционно предложение от "Новотехпром" ООД - Стара Загора 743 KB 05 януари 2021
39 Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2021 г. 1,1 MB 02 ноември 2020
40 Уведомление за инвестиционно предложение от "Пимк рециклинг" ЕООД - Горна Оряховица 2,8 MB 07 октомври 2020
41 Уведомление за инвестиционно предложение от "Пимк рециклинг" ЕООД - Горна Оряховица 2,8 MB 07 октомври 2020
42 Заповед №3165 от 18.09.2020 г. за принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство 812 KB 18 септември 2020
43 Уведомление до директора на РИОСВ - Велико Търново по Приложение 1 и 2, част А към Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми и проекти и инвестиционни намерения с предмета и целите на опазване на защитенит 4 MB 14 септември 2020
44 Съобщение за собствениците на частни имоти, намиращи се по пътя за хижа "Божур" 420 KB
45 Заповед 1904 от 12.06.2020 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС 764 KB
46 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Микс текстил" ЕООД 7,1 MB
47 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Ековалент" ЕООД 9,3 MB
48 Отчет за изпълнение на мерките, заложени в общинската програма за опазване на околната среда на територията на община Горна Оряховица за 2019 г. 266 KB
49 Уведомление за инвестиционно предложение от Никола Николов - Горна Оряховица 2,3 MB
50 Уведомление за инвестиционно предложение от "Ековалент" ЕООД- София 328 KB
51 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Захарни заводи" АД 3,9 MB
52 Уведомление за инвестиционно предложение от "Захарни заводи" АД - Горна Оряховица 1,6 MB
53 Приложение №2 към инвестиционно намерение на "Грийн Биотех" ООД 2,7 MB
54 Уведомление за инвестиционно предложение от "Грийн Биотех" ООД - Велико Търново 1,6 MB
55 Уведомление за инвестиционно предложение от "Микс текстил" ЕООД - Разград 1,4 MB
56 Уведомление за инвестиционно предложение от Грийн Биотех ООД. 1,4 MB
57 Уведомление за инвестиционно намерение от Теленор България ЕАД. 830 KB
58 Уведомление за инвестиционно предложение от БТК. 849 KB
59 Приложение №2 - информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. 3,5 MB
60 Заповед № 3282 - граници. 1,1 MB
61 Уведомление за инвестиционно предложение - "Монопол-Север" ООД. 1,2 MB
62 Уведомление за инвестиционно намерение От „КУПРО-94” ООД. 484 KB
63 Уведомление за инвестиционно предложение от „КУПРО-94” ООД. 486 KB
64 Заповед № 1430 - принудилтено преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 867 KB
65 Инвестиционно предложение - Изграждане на производствен цех за обработка на метали. 3,7 MB
66 Уведомление за инвестиционно предложение от КОНТИНВЕСТ ООД. 8,8 MB
67 Уведомление за инвестиционно предложение от ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА". 4,4 MB
68 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД. 460 KB
69 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ". 1,6 MB
70 Приложение № 2 към чл.6 - "КУПРО-94" ООД. 5,1 MB
71 Заповед № 922 - принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 274 KB
72 Заповед № 921 - преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 277 KB
73 Регистър за площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Горна Оряховица. 188 KB
74 Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Горна Оряховица 2017 - 2020 г. 658 KB
75 Заповед № 101 - преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 274 KB
76 Заповед № 3470 - граници. 1,1 MB
77 Обява за провеждане на срещи за обществено обсъждане. 796 KB
78 Съобщение - процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир "Кортин" - с.Драганово. 349 KB
79 Приложение №2 - "РУСАЛКА ВТ" АД. 3 MB
80 Приложение №2 - "Р О Я Л ФИШ" ООД. 3 MB
81 Приложение № 2 - “СММ МИЙТ” ООД. 167 KB
82 Съобщение - процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Язовир ”Конски дол”, гр.Долна Оряховица. 177 KB
83 Приложение № 2 - "КУПРО-94" ООД. 3,6 MB
84 Приложение №2 - "Видеосат КД" ЕООД. 213 KB
85 Информация - Инвестиционен проект за преустройство на съществуваща столова и КПП в птицекланица. 6 MB
86 Информация - Инвестиционен проект за преустройство на съществуваща столова и КПП в птицекланица. 6 MB
87 Приложение № 2 - "ЕКОСОРТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА" АД. 484 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени