6.1° C
Предимно облачно
toggle

Екология

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заповед за създаване на организация за намаляване на пожарната опасност по време на жътвата 1,3 MB 01 март 2021
2 Обявление от МОСВ за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона "Река Росица" 225 KB 23 февруари 2021
3 Заповед за забрана на къпане, плуване, гребане и други водни спортове във водните басейни на територията на община Горна Оряховица 1 MB 22 февруари 2021
4 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Новотехпром" ООД 3,8 MB 09 февруари 2021
5 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Пимп рециклинг" ЕООД - ул. "Св. Княз Борис І" - ІІ част 3,6 MB 15 януари 2021
6 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Пимп рециклинг" ЕООД - ул. "Св. Княз Борис І" - І част 2,6 MB 15 януари 2021
7 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Пимп рециклинг" ЕООД - ул. "Странджа" - ІІ част 3,2 MB 15 януари 2021
8 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Пимп рециклинг" ЕООД - ул. "Странджа" - І част 3,3 MB 15 януари 2021
9 Уведомление за инвестиционно предложение от "Новотехпром" ООД - Стара Загора 743 KB 05 януари 2021
10 Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2021 г. 1,1 MB 02 ноември 2020
11 Уведомление за инвестиционно предложение от "Пимк рециклинг" ЕООД - Горна Оряховица 2,8 MB 07 октомври 2020
12 Уведомление за инвестиционно предложение от "Пимк рециклинг" ЕООД - Горна Оряховица 2,8 MB 07 октомври 2020
13 Заповед №3165 от 18.09.2020 г. за принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство 812 KB 18 септември 2020
14 Уведомление до директора на РИОСВ - Велико Търново по Приложение 1 и 2, част А към Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми и проекти и инвестиционни намерения с предмета и целите на опазване на защитенит 4 MB 14 септември 2020
15 Съобщение за собствениците на частни имоти, намиращи се по пътя за хижа "Божур" 420 KB
16 Заповед 1904 от 12.06.2020 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС 764 KB
17 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Микс текстил" ЕООД 7,1 MB
18 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Ековалент" ЕООД 9,3 MB
19 Отчет за изпълнение на мерките, заложени в общинската програма за опазване на околната среда на територията на община Горна Оряховица за 2019 г. 266 KB
20 Уведомление за инвестиционно предложение от Никола Николов - Горна Оряховица 2,3 MB
21 Уведомление за инвестиционно предложение от "Ековалент" ЕООД- София 276 KB
22 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Захарни заводи" АД 3,9 MB
23 Уведомление за инвестиционно предложение от "Захарни заводи" АД - Горна Оряховица 1,6 MB
24 Приложение №2 към инвестиционно намерение на "Грийн Биотех" ООД 2,7 MB
25 Уведомление за инвестиционно предложение от "Грийн Биотех" ООД - Велико Търново 1,6 MB
26 Уведомление за инвестиционно предложение от "Микс текстил" ЕООД - Разград 1,4 MB
27 Уведомление за инвестиционно предложение от Грийн Биотех ООД. 1,4 MB
28 Уведомление за инвестиционно намерение от Теленор България ЕАД. 830 KB
29 Уведомление за инвестиционно предложение от БТК. 849 KB
30 Приложение №2 - информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. 3,5 MB
31 Заповед № 3282 - граници. 1,1 MB
32 Уведомление за инвестиционно предложение - "Монопол-Север" ООД. 1,2 MB
33 Уведомление за инвестиционно намерение От „КУПРО-94” ООД. 484 KB
34 Уведомление за инвестиционно предложение от „КУПРО-94” ООД. 486 KB
35 Заповед № 1430 - принудилтено преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 867 KB
36 Инвестиционно предложение - Изграждане на производствен цех за обработка на метали. 3,7 MB
37 Уведомление за инвестиционно предложение от КОНТИНВЕСТ ООД. 8,8 MB
38 Уведомление за инвестиционно предложение от ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА". 4,4 MB
39 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД. 460 KB
40 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ". 1,6 MB
41 Приложение № 2 към чл.6 - "КУПРО-94" ООД. 5,1 MB
42 Заповед № 922 - принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 274 KB
43 Заповед № 921 - преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 277 KB
44 Регистър за площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Горна Оряховица. 188 KB
45 Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Горна Оряховица 2017 - 2020 г. 658 KB
46 Заповед № 101 - преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 274 KB
47 Заповед № 3470 - граници. 1,1 MB
48 Обява за провеждане на срещи за обществено обсъждане. 796 KB
49 Съобщение - процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир "Кортин" - с.Драганово. 349 KB
50 Приложение №2 - "РУСАЛКА ВТ" АД. 3 MB
51 Приложение №2 - "Р О Я Л ФИШ" ООД. 3 MB
52 Приложение № 2 - “СММ МИЙТ” ООД. 167 KB
53 Съобщение - процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Язовир ”Конски дол”, гр.Долна Оряховица. 177 KB
54 Приложение № 2 - "КУПРО-94" ООД. 3,6 MB
55 Приложение №2 - "Видеосат КД" ЕООД. 213 KB
56 Информация - Инвестиционен проект за преустройство на съществуваща столова и КПП в птицекланица. 6 MB
57 Информация - Инвестиционен проект за преустройство на съществуваща столова и КПП в птицекланица. 6 MB
58 Приложение № 2 - "ЕКОСОРТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА" АД. 484 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2021. Всички права запазени