11.1° C
Предимно облачно
toggle

Екология

Информация по чл.116.д от ЗООС-ТУК

ЕКОЛОГИЯ - ДОКУМЕНТИ
# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Ековалент" ЕООД 9,3 MB
2 Отчет за изпълнение на мерките, заложени в общинската програма за опазване на околната среда на територията на община Горна Оряховица за 2019 г. 266 KB
3 Уведомление за инвестиционно предложение от Никола Николов - Горна Оряховица 2,3 MB
4 Уведомление за инвестиционно предложение от "Ековалент" ЕООД- София 260 KB
5 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Захарни заводи" АД 3,9 MB
6 Уведомление за инвестиционно предложение от "Захарни заводи" АД - Горна Оряховица 1,6 MB
7 Приложение №2 към инвестиционно намерение на "Грийн Биотех" ООД 2,7 MB
8 Уведомление за инвестиционно предложение от "Грийн Биотех" ООД - Велико Търново 1,6 MB
9 Уведомление за инвестиционно предложение от "Микс текстил" ЕООД - Разград 1,4 MB
10 Уведомление за инвестиционно предложение от Грийн Биотех ООД. 1,4 MB
11 Уведомление за инвестиционно намерение от Теленор България ЕАД. 830 KB
12 Уведомление за инвестиционно предложение от БТК. 849 KB
13 Приложение №2 - информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. 3,5 MB
14 Заповед № 3282 - граници. 1,1 MB
15 Уведомление за инвестиционно предложение - "Монопол-Север" ООД. 1,2 MB
16 Уведомление за инвестиционно намерение От „КУПРО-94” ООД. 484 KB
17 Уведомление за инвестиционно предложение от „КУПРО-94” ООД. 486 KB
18 Заповед № 1430 - принудилтено преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 867 KB
19 Инвестиционно предложение - Изграждане на производствен цех за обработка на метали. 3,7 MB
20 Уведомление за инвестиционно предложение от КОНТИНВЕСТ ООД. 8,8 MB
21 Уведомление за инвестиционно предложение от ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА". 4,4 MB
22 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД. 460 KB
23 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ". 1,6 MB
24 Приложение № 2 към чл.6 - "КУПРО-94" ООД. 5,1 MB
25 Заповед № 922 - принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 274 KB
26 Заповед № 921 - преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 277 KB
27 Регистър за площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Горна Оряховица. 188 KB
28 Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Горна Оряховица 2017 - 2020 г. 658 KB
29 Заповед № 101 - преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 274 KB
30 Заповед № 3470 - граници. 1,1 MB
31 Обява за провеждане на срещи за обществено обсъждане. 796 KB
32 Съобщение - процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир "Кортин" - с.Драганово. 349 KB
33 Приложение №2 - "РУСАЛКА ВТ" АД. 3 MB
34 Приложение №2 - "Р О Я Л ФИШ" ООД. 3 MB
35 Приложение № 2 - “СММ МИЙТ” ООД. 167 KB
36 Съобщение - процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Язовир ”Конски дол”, гр.Долна Оряховица. 177 KB
37 Приложение № 2 - "КУПРО-94" ООД. 3,6 MB
38 Приложение №2 - "Видеосат КД" ЕООД. 213 KB
39 Информация - Инвестиционен проект за преустройство на съществуваща столова и КПП в птицекланица. 6 MB
40 Информация - Инвестиционен проект за преустройство на съществуваща столова и КПП в птицекланица. 6 MB
41 Приложение № 2 - "ЕКОСОРТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА" АД. 484 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2020. Всички права запазени