32.2° C
Предимно слънчево
toggle

Екология

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Съобщение за собствениците на частни имоти, намиращи се по пътя за хижа "Божур" 420 KB
2 Заповед 1904 от 12.06.2020 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС 764 KB
3 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Микс текстил" ЕООД 7,1 MB
4 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Ековалент" ЕООД 9,3 MB
5 Отчет за изпълнение на мерките, заложени в общинската програма за опазване на околната среда на територията на община Горна Оряховица за 2019 г. 266 KB
6 Уведомление за инвестиционно предложение от Никола Николов - Горна Оряховица 2,3 MB
7 Уведомление за инвестиционно предложение от "Ековалент" ЕООД- София 268 KB
8 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Захарни заводи" АД 3,9 MB
9 Уведомление за инвестиционно предложение от "Захарни заводи" АД - Горна Оряховица 1,6 MB
10 Приложение №2 към инвестиционно намерение на "Грийн Биотех" ООД 2,7 MB
11 Уведомление за инвестиционно предложение от "Грийн Биотех" ООД - Велико Търново 1,6 MB
12 Уведомление за инвестиционно предложение от "Микс текстил" ЕООД - Разград 1,4 MB
13 Уведомление за инвестиционно предложение от Грийн Биотех ООД. 1,4 MB
14 Уведомление за инвестиционно намерение от Теленор България ЕАД. 830 KB
15 Уведомление за инвестиционно предложение от БТК. 849 KB
16 Приложение №2 - информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. 3,5 MB
17 Заповед № 3282 - граници. 1,1 MB
18 Уведомление за инвестиционно предложение - "Монопол-Север" ООД. 1,2 MB
19 Уведомление за инвестиционно намерение От „КУПРО-94” ООД. 484 KB
20 Уведомление за инвестиционно предложение от „КУПРО-94” ООД. 486 KB
21 Заповед № 1430 - принудилтено преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 867 KB
22 Инвестиционно предложение - Изграждане на производствен цех за обработка на метали. 3,7 MB
23 Уведомление за инвестиционно предложение от КОНТИНВЕСТ ООД. 8,8 MB
24 Уведомление за инвестиционно предложение от ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА". 4,4 MB
25 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД. 460 KB
26 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ". 1,6 MB
27 Приложение № 2 към чл.6 - "КУПРО-94" ООД. 5,1 MB
28 Заповед № 922 - принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 274 KB
29 Заповед № 921 - преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 277 KB
30 Регистър за площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Горна Оряховица. 188 KB
31 Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Горна Оряховица 2017 - 2020 г. 658 KB
32 Заповед № 101 - преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 274 KB
33 Заповед № 3470 - граници. 1,1 MB
34 Обява за провеждане на срещи за обществено обсъждане. 796 KB
35 Съобщение - процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир "Кортин" - с.Драганово. 349 KB
36 Приложение №2 - "РУСАЛКА ВТ" АД. 3 MB
37 Приложение №2 - "Р О Я Л ФИШ" ООД. 3 MB
38 Приложение № 2 - “СММ МИЙТ” ООД. 167 KB
39 Съобщение - процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Язовир ”Конски дол”, гр.Долна Оряховица. 177 KB
40 Приложение № 2 - "КУПРО-94" ООД. 3,6 MB
41 Приложение №2 - "Видеосат КД" ЕООД. 213 KB
42 Информация - Инвестиционен проект за преустройство на съществуваща столова и КПП в птицекланица. 6 MB
43 Информация - Инвестиционен проект за преустройство на съществуваща столова и КПП в птицекланица. 6 MB
44 Приложение № 2 - "ЕКОСОРТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА" АД. 484 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2020. Всички права запазени