6.3° C
Мъгла
toggle

Екология

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Уведомление за инвестиционно предложение от "Пимк рециклинг" ЕООД - Горна Оряховица 2,8 MB 07 октомври 2020
2 Уведомление за инвестиционно предложение от "Пимк рециклинг" ЕООД - Горна Оряховица 2,8 MB 07 октомври 2020
3 Заповед №3165 от 18.09.2020 г. за принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство 812 KB 18 септември 2020
4 Уведомление до директора на РИОСВ - Велико Търново по Приложение 1 и 2, част А към Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми и проекти и инвестиционни намерения с предмета и целите на опазване на защитенит 4 MB 14 септември 2020
5 Съобщение за собствениците на частни имоти, намиращи се по пътя за хижа "Божур" 420 KB
6 Заповед 1904 от 12.06.2020 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС 764 KB
7 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Микс текстил" ЕООД 7,1 MB
8 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Ековалент" ЕООД 9,3 MB
9 Отчет за изпълнение на мерките, заложени в общинската програма за опазване на околната среда на територията на община Горна Оряховица за 2019 г. 266 KB
10 Уведомление за инвестиционно предложение от Никола Николов - Горна Оряховица 2,3 MB
11 Уведомление за инвестиционно предложение от "Ековалент" ЕООД- София 276 KB
12 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Захарни заводи" АД 3,9 MB
13 Уведомление за инвестиционно предложение от "Захарни заводи" АД - Горна Оряховица 1,6 MB
14 Приложение №2 към инвестиционно намерение на "Грийн Биотех" ООД 2,7 MB
15 Уведомление за инвестиционно предложение от "Грийн Биотех" ООД - Велико Търново 1,6 MB
16 Уведомление за инвестиционно предложение от "Микс текстил" ЕООД - Разград 1,4 MB
17 Уведомление за инвестиционно предложение от Грийн Биотех ООД. 1,4 MB
18 Уведомление за инвестиционно намерение от Теленор България ЕАД. 830 KB
19 Уведомление за инвестиционно предложение от БТК. 849 KB
20 Приложение №2 - информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. 3,5 MB
21 Заповед № 3282 - граници. 1,1 MB
22 Уведомление за инвестиционно предложение - "Монопол-Север" ООД. 1,2 MB
23 Уведомление за инвестиционно намерение От „КУПРО-94” ООД. 484 KB
24 Уведомление за инвестиционно предложение от „КУПРО-94” ООД. 486 KB
25 Заповед № 1430 - принудилтено преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 867 KB
26 Инвестиционно предложение - Изграждане на производствен цех за обработка на метали. 3,7 MB
27 Уведомление за инвестиционно предложение от КОНТИНВЕСТ ООД. 8,8 MB
28 Уведомление за инвестиционно предложение от ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА". 4,4 MB
29 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД. 460 KB
30 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ". 1,6 MB
31 Приложение № 2 към чл.6 - "КУПРО-94" ООД. 5,1 MB
32 Заповед № 922 - принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 274 KB
33 Заповед № 921 - преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 277 KB
34 Регистър за площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Горна Оряховица. 188 KB
35 Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Горна Оряховица 2017 - 2020 г. 658 KB
36 Заповед № 101 - преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 274 KB
37 Заповед № 3470 - граници. 1,1 MB
38 Обява за провеждане на срещи за обществено обсъждане. 796 KB
39 Съобщение - процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир "Кортин" - с.Драганово. 349 KB
40 Приложение №2 - "РУСАЛКА ВТ" АД. 3 MB
41 Приложение №2 - "Р О Я Л ФИШ" ООД. 3 MB
42 Приложение № 2 - “СММ МИЙТ” ООД. 167 KB
43 Съобщение - процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Язовир ”Конски дол”, гр.Долна Оряховица. 177 KB
44 Приложение № 2 - "КУПРО-94" ООД. 3,6 MB
45 Приложение №2 - "Видеосат КД" ЕООД. 213 KB
46 Информация - Инвестиционен проект за преустройство на съществуваща столова и КПП в птицекланица. 6 MB
47 Информация - Инвестиционен проект за преустройство на съществуваща столова и КПП в птицекланица. 6 MB
48 Приложение № 2 - "ЕКОСОРТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА" АД. 484 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2020. Всички права запазени