13.9° C
Предимно облачно
toggle

Екология

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Регионална програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново (с модул за всяка община) - ПРОЕКТ 3,2 MB 11 октомври 2021
2 Уведомление за инвестиционно предложение от "Сън енерджи парк" ООД - гр. Елена 2,6 MB 25 август 2021
3 Уведомление за инвестиционно намерение 367 KB 09 август 2021
4 Заповед № 2184 за принудително премахване на излязло от употреба моторно превозно средство 4,5 MB 13 юли 2021
5 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Органик инвест България" ЕООД 4 MB 13 юли 2021
6 Уведомление за инвестиционно предложение от "Променергомонтаж" АД - Пловдив 3,5 MB 30 юни 2021
7 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Органик инвест България" ЕООД 833 KB 26 май 2021
8 Заповед №1423 за принудително премахване на излязло от употреба моторно превозно средство 270 KB 18 май 2021
9 Заповед №1422 за принудително премахване на излязло от употреба моторно превозно средство 270 KB 18 май 2021
10 Заповед №1421 за принудително премахване на излязло от употреба моторно превозно средство 280 KB 18 май 2021
11 Заповед №1420 за принудително премахване на излязло от употреба моторно превозно средство 279 KB 18 май 2021
12 Заповед №1419 за принудително премахване на излязло от употреба моторно превозно средство 270 KB 18 май 2021
13 Уведомление за инвестиционно предложение от "Органик инвест България" ЕООД - гр. Пловдив 611 KB 17 май 2021
14 Списък на площадките за събиране и оползотворяване на отпадъци на територията на община Горна Оряховица 189 KB 22 април 2021
15 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Захарни заводи" АД 8,3 MB 13 април 2021
16 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - Ивайло Койчев - Поликраище 1,9 MB 07 април 2021
17 Отчет за изпълнение на мерките, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда на територията на община Горна Оряховица през 2020 година 257 KB 07 април 2021
18 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Дани и Никол Пловдив" ООД 3,3 MB 18 март 2021
19 Уведомление за инвестиционно предложение "Дани и Никол Пловдив" ООД 1,7 MB 09 март 2021
20 Заповед за създаване на организация за намаляване на пожарната опасност по време на жътвата 1,3 MB 01 март 2021
21 Обявление от МОСВ за изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона "Река Росица" 225 KB 23 февруари 2021
22 Заповед за забрана на къпане, плуване, гребане и други водни спортове във водните басейни на територията на община Горна Оряховица 1 MB 22 февруари 2021
23 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Новотехпром" ООД 3,8 MB 09 февруари 2021
24 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Пимп рециклинг" ЕООД - ул. "Св. Княз Борис І" - ІІ част 3,6 MB 15 януари 2021
25 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Пимп рециклинг" ЕООД - ул. "Св. Княз Борис І" - І част 2,6 MB 15 януари 2021
26 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Пимп рециклинг" ЕООД - ул. "Странджа" - ІІ част 3,2 MB 15 януари 2021
27 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Пимп рециклинг" ЕООД - ул. "Странджа" - І част 3,3 MB 15 януари 2021
28 Уведомление за инвестиционно предложение от "Новотехпром" ООД - Стара Загора 743 KB 05 януари 2021
29 Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2021 г. 1,1 MB 02 ноември 2020
30 Уведомление за инвестиционно предложение от "Пимк рециклинг" ЕООД - Горна Оряховица 2,8 MB 07 октомври 2020
31 Уведомление за инвестиционно предложение от "Пимк рециклинг" ЕООД - Горна Оряховица 2,8 MB 07 октомври 2020
32 Заповед №3165 от 18.09.2020 г. за принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство 812 KB 18 септември 2020
33 Уведомление до директора на РИОСВ - Велико Търново по Приложение 1 и 2, част А към Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимост на планове, програми и проекти и инвестиционни намерения с предмета и целите на опазване на защитенит 4 MB 14 септември 2020
34 Съобщение за собствениците на частни имоти, намиращи се по пътя за хижа "Божур" 420 KB
35 Заповед 1904 от 12.06.2020 г. за принудително преместване на излязло от употреба МПС 764 KB
36 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Микс текстил" ЕООД 7,1 MB
37 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Ековалент" ЕООД 9,3 MB
38 Отчет за изпълнение на мерките, заложени в общинската програма за опазване на околната среда на територията на община Горна Оряховица за 2019 г. 266 KB
39 Уведомление за инвестиционно предложение от Никола Николов - Горна Оряховица 2,3 MB
40 Уведомление за инвестиционно предложение от "Ековалент" ЕООД- София 296 KB
41 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС - "Захарни заводи" АД 3,9 MB
42 Уведомление за инвестиционно предложение от "Захарни заводи" АД - Горна Оряховица 1,6 MB
43 Приложение №2 към инвестиционно намерение на "Грийн Биотех" ООД 2,7 MB
44 Уведомление за инвестиционно предложение от "Грийн Биотех" ООД - Велико Търново 1,6 MB
45 Уведомление за инвестиционно предложение от "Микс текстил" ЕООД - Разград 1,4 MB
46 Уведомление за инвестиционно предложение от Грийн Биотех ООД. 1,4 MB
47 Уведомление за инвестиционно намерение от Теленор България ЕАД. 830 KB
48 Уведомление за инвестиционно предложение от БТК. 849 KB
49 Приложение №2 - информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. 3,5 MB
50 Заповед № 3282 - граници. 1,1 MB
51 Уведомление за инвестиционно предложение - "Монопол-Север" ООД. 1,2 MB
52 Уведомление за инвестиционно намерение От „КУПРО-94” ООД. 484 KB
53 Уведомление за инвестиционно предложение от „КУПРО-94” ООД. 486 KB
54 Заповед № 1430 - принудилтено преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 867 KB
55 Инвестиционно предложение - Изграждане на производствен цех за обработка на метали. 3,7 MB
56 Уведомление за инвестиционно предложение от КОНТИНВЕСТ ООД. 8,8 MB
57 Уведомление за инвестиционно предложение от ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА". 4,4 MB
58 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ" АД. 460 KB
59 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЗАХАРНИ ЗАВОДИ". 1,6 MB
60 Приложение № 2 към чл.6 - "КУПРО-94" ООД. 5,1 MB
61 Заповед № 922 - принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 274 KB
62 Заповед № 921 - преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 277 KB
63 Регистър за площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Горна Оряховица. 188 KB
64 Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Горна Оряховица 2017 - 2020 г. 658 KB
65 Заповед № 101 - преместване на излязло от употреба моторно превозно средство. 274 KB
66 Заповед № 3470 - граници. 1,1 MB
67 Обява за провеждане на срещи за обществено обсъждане. 796 KB
68 Съобщение - процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - Язовир "Кортин" - с.Драганово. 349 KB
69 Приложение №2 - "РУСАЛКА ВТ" АД. 3 MB
70 Приложение №2 - "Р О Я Л ФИШ" ООД. 3 MB
71 Приложение № 2 - “СММ МИЙТ” ООД. 167 KB
72 Съобщение - процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Язовир ”Конски дол”, гр.Долна Оряховица. 177 KB
73 Приложение № 2 - "КУПРО-94" ООД. 3,6 MB
74 Приложение №2 - "Видеосат КД" ЕООД. 213 KB
75 Информация - Инвестиционен проект за преустройство на съществуваща столова и КПП в птицекланица. 6 MB
76 Информация - Инвестиционен проект за преустройство на съществуваща столова и КПП в птицекланица. 6 MB
77 Приложение № 2 - "ЕКОСОРТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА" АД. 484 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2021. Всички права запазени