2.8° C
Предимно облачно
toggle

Регистри

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Регистър на ваксинирани, обезпаразитени и кастрирани безстопанствени кучета, актуализиран 22 KB 09 май 2024
2 Регистър на подадените сигнали за безстопанствени кучета 20 KB 09 май 2024
3 Публичен регистър на разпоредителните сделки с общински имоти 130 KB 09 май 2024
4 Регистър на общинската собственост, април 2024 1,9 MB 08 април 2024
5 Регистър на подадени сигнали за безстопанствени кучета 19 KB 05 април 2024
6 Регистър на ваксинирани, обезпаразитени и кастрирани безстопанствени кучета през м. март 21 KB 05 април 2024
7 Публичен регистър на сдруженията в Община Горна Оряховица 291 KB 20 февруари 2024
8 Регистър на безстопанствените кучета - актуализиран 30 KB 07 февруари 2024
9 Регистър на издадените разрешения за строеж – 2024 г. 40 KB 05 февруари 2024
10 Регистър на въведените в експлоатация обекти - 2024 г. 30 KB 05 февруари 2024
11 Регистър на въведените в експлоатация обекти - актуализиран 51 KB 29 декември 2023
12 Регистър на издадените разрешения за строеж - актуализиран 111 KB 29 декември 2023
13 Регистър на сдруженията по Оперативна програма "Региони в растеж" 66 KB 02 март 2023
14 Регистър общинска собственост - актуализиран 1,8 MB 27 февруари 2023
15 Публичен регистър на разпоредителните сделки с общински имоти - актуализиран 81 KB 27 февруари 2023
16 Регистър на въведените в експлоатация обекти - 2022 г. 53 KB 12 януари 2023
17 Регистър за издадени разрешения за строеж - 2022 г. 101 KB 12 януари 2023
18 Публичен регистър на разпоредителните сделки с общински имоти - актуализиран 78 KB 01 ноември 2022
19 Регистър за издадени разрешения за строеж - 2021 г. 103 KB 20 декември 2021
20 Регистър на въведените в експлоатация обекти - 2021 г. 48 KB 20 декември 2021
21 Регистър заповеди 2021 г. 35 KB 20 декември 2021
22 Актуализиран главен регистър на частна общинска собственост и публична общинска собственост 520 KB 30 ноември 2021
23 Регистър на концесиите в Община Горна Оряховица 36 KB 30 ноември 2021
24 Публичен регистър на актовете за общинско собственост при Община Горна Оряховица 1,8 MB 21 октомври 2021
25 Публичен регистър на разпоредителните сделки с общински имоти 53 KB 20 октомври 2021
26 Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2020 г. 48 KB 15 февруари 2021
27 Регистър за въведени в експлоатация обекти - 2020 г. 46 KB 05 януари 2021
28 Регистър за издадени разрешения за строеж - 2020 г. 64 KB 05 януари 2021
29 Регистър на общинската собственост - актуализиран 1,8 MB 13 ноември 2020
30 Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2019 г. 46 KB 20 април 2020
31 Искания за строителна линия, ниво и площадка 75 KB
32 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - 2019 г. 35 KB
33 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - 2018 г. 36 KB
34 РЕГИСТЪР - гр.Долна Оряховица 859 KB
35 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2012 г. 22 KB
36 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2013 г. 28 KB
37 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2014 г. 20 KB
38 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2015 г. 27 KB
39 РЕГИСТЪР - с.Писарево 959 KB
40 РЕГИСТЪР - такси - Горна Оряховица 336 KB
41 Регистър. 369 KB
42 РЕГИСТЪР на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община Горна Оряховица. 42 KB
43 Публичен регистър на актове за общинска собственост при Община Горна Оряховица. 1,3 MB
44 РЕГИСТЪР на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Горна Оряховица. 188 KB
45 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения за 2017 г. 337 KB
46 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения 2018 г. 324 KB
47 РЕГИСТЪР на държавните помощи на Община Горна Оряховица за 2017 г. 1,5 MB
48 РЕГИСТЪР общинска собственост - с. Горски горен Тръмбеш. 1,5 MB
49 РЕГИСТЪР - разрешения за строеж. 40 KB
50 РЕГИСТЪР - разрешения за строеж. 46 KB
51 РЕГИСТЪР - разрешения за строеж. 38 KB
52 Регистър за въвеждане в експлоатация. 36 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени