-12.8° C
Частично слънчево
toggle

Регистри

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Регистър за издадени разрешения за строеж - 2021 г. 103 KB 20 декември 2021
2 Регистър на въведените в експлоатация обекти - 2021 г. 48 KB 20 декември 2021
3 Регистър заповеди 2021 г. 35 KB 20 декември 2021
4 Актуализиран главен регистър на частна общинска собственост и публична общинска собственост 520 KB 30 ноември 2021
5 Регистър на концесиите в Община Горна Оряховица 36 KB 30 ноември 2021
6 Публичен регистър на актовете за общинско собственост при Община Горна Оряховица 1,8 MB 21 октомври 2021
7 Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2020 г. 48 KB 15 февруари 2021
8 Регистър за въведени в експлоатация обекти - 2020 г. 46 KB 05 януари 2021
9 Регистър за издадени разрешения за строеж - 2020 г. 64 KB 05 януари 2021
10 Регистър на общинската собственост - актуализиран 1,8 MB 13 ноември 2020
11 Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2019 г. 46 KB 20 април 2020
12 Искания за строителна линия, ниво и площадка 75 KB
13 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - 2019 г. 35 KB
14 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - 2018 г. 36 KB
15 РЕГИСТЪР - гр.Долна Оряховица 859 KB
16 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2012 г. 22 KB
17 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2013 г. 28 KB
18 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2014 г. 20 KB
19 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2015 г. 27 KB
20 РЕГИСТЪР - с.Писарево 959 KB
21 РЕГИСТЪР - такси - Горна Оряховица 336 KB
22 Регистър. 369 KB
23 РЕГИСТЪР на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община Горна Оряховица. 42 KB
24 Публичен регистър на актове за общинска собственост при Община Горна Оряховица. 1,3 MB
25 РЕГИСТЪР на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Горна Оряховица. 188 KB
26 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения за 2017 г. 337 KB
27 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения 2018 г. 324 KB
28 РЕГИСТЪР на държавните помощи на Община Горна Оряховица за 2017 г. 1,5 MB
29 РЕГИСТЪР общинска собственост - с. Горски горен Тръмбеш. 1,5 MB
30 РЕГИСТЪР - разрешения за строеж. 40 KB
31 РЕГИСТЪР - разрешения за строеж. 46 KB
32 РЕГИСТЪР - разрешения за строеж. 38 KB
33 Регистър за въвеждане в експлоатация. 36 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени