12.8° C
Предимно облачно
toggle

Регистри

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Регистър на въведените в експлоатация обекти - актуализиран 2021 г. 40 KB 05 октомври 2021
2 Регистър за издадени разрешения за строеж - актуализиран 2021 г. 67 KB 05 октомври 2021
3 Регистър за въведени в експлоатация обекти - 2020 г. 46 KB 05 януари 2021
4 Регистър за издадени разрешения за строеж - 2020 г. 64 KB 05 януари 2021
5 Регистър на общинската собственост - актуализиран 1,8 MB 13 ноември 2020
6 Искания за строителна линия, ниво и площадка 75 KB
7 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - 2019 г. 35 KB
8 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - 2018 г. 36 KB
9 РЕГИСТЪР - гр.Долна Оряховица 859 KB
10 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2012 г. 22 KB
11 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2013 г. 28 KB
12 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2014 г. 20 KB
13 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2015 г. 27 KB
14 РЕГИСТЪР - с.Писарево 959 KB
15 РЕГИСТЪР - такси - Горна Оряховица 336 KB
16 Регистър. 369 KB
17 РЕГИСТЪР на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община Горна Оряховица. 42 KB
18 Публичен регистър на актове за общинска собственост при Община Горна Оряховица. 1,3 MB
19 РЕГИСТЪР на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Горна Оряховица. 188 KB
20 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения за 2017 г. 337 KB
21 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения 2018 г. 324 KB
22 РЕГИСТЪР на държавните помощи на Община Горна Оряховица за 2017 г. 1,5 MB
23 РЕГИСТЪР общинска собственост - с. Горски горен Тръмбеш. 1,5 MB
24 РЕГИСТЪР - разрешения за строеж. 40 KB
25 РЕГИСТЪР - разрешения за строеж. 46 KB
26 РЕГИСТЪР - разрешения за строеж. 38 KB
27 Регистър за въвеждане в експлоатация. 36 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2021. Всички права запазени