26.1° C
Ясно
toggle

Регистри

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Регистър на въведените в експлоатация обекти - актуализиран 44 KB 05 септември 2023
2 Регистър на издадените разрешения за строеж - актуализиран 84 KB 05 септември 2023
3 Регистър на безстопанствените кучета 18 KB 10 юли 2023
4 Публичен регистър на сдруженията в Община Горна Оряховица 544 KB 05 май 2023
5 Регистър на сдруженията по Оперативна програма "Региони в растеж" 66 KB 02 март 2023
6 Регистър общинска собственост - актуализиран 1,8 MB 27 февруари 2023
7 Публичен регистър на разпоредителните сделки с общински имоти - актуализиран 81 KB 27 февруари 2023
8 Регистър на въведените в експлоатация обекти - 2022 г. 53 KB 12 януари 2023
9 Регистър за издадени разрешения за строеж - 2022 г. 101 KB 12 януари 2023
10 Публичен регистър на разпоредителните сделки с общински имоти - актуализиран 78 KB 01 ноември 2022
11 Регистър за издадени разрешения за строеж - 2021 г. 103 KB 20 декември 2021
12 Регистър на въведените в експлоатация обекти - 2021 г. 48 KB 20 декември 2021
13 Регистър заповеди 2021 г. 35 KB 20 декември 2021
14 Актуализиран главен регистър на частна общинска собственост и публична общинска собственост 520 KB 30 ноември 2021
15 Регистър на концесиите в Община Горна Оряховица 36 KB 30 ноември 2021
16 Публичен регистър на актовете за общинско собственост при Община Горна Оряховица 1,8 MB 21 октомври 2021
17 Публичен регистър на разпоредителните сделки с общински имоти 53 KB 20 октомври 2021
18 Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2020 г. 48 KB 15 февруари 2021
19 Регистър за въведени в експлоатация обекти - 2020 г. 46 KB 05 януари 2021
20 Регистър за издадени разрешения за строеж - 2020 г. 64 KB 05 януари 2021
21 Регистър на общинската собственост - актуализиран 1,8 MB 13 ноември 2020
22 Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2019 г. 46 KB 20 април 2020
23 Искания за строителна линия, ниво и площадка 75 KB
24 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - 2019 г. 35 KB
25 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - 2018 г. 36 KB
26 РЕГИСТЪР - гр.Долна Оряховица 859 KB
27 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2012 г. 22 KB
28 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2013 г. 28 KB
29 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2014 г. 20 KB
30 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2015 г. 27 KB
31 РЕГИСТЪР - с.Писарево 959 KB
32 РЕГИСТЪР - такси - Горна Оряховица 336 KB
33 Регистър. 369 KB
34 РЕГИСТЪР на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община Горна Оряховица. 42 KB
35 Публичен регистър на актове за общинска собственост при Община Горна Оряховица. 1,3 MB
36 РЕГИСТЪР на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Горна Оряховица. 188 KB
37 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения за 2017 г. 337 KB
38 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения 2018 г. 324 KB
39 РЕГИСТЪР на държавните помощи на Община Горна Оряховица за 2017 г. 1,5 MB
40 РЕГИСТЪР общинска собственост - с. Горски горен Тръмбеш. 1,5 MB
41 РЕГИСТЪР - разрешения за строеж. 40 KB
42 РЕГИСТЪР - разрешения за строеж. 46 KB
43 РЕГИСТЪР - разрешения за строеж. 38 KB
44 Регистър за въвеждане в експлоатация. 36 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени