2.8° C
Предимно ясно
toggle

Регистри

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Искания за строителна линия, ниво и площадка 75 KB
2 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - 2019 г. 35 KB
3 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения - 2018 г. 36 KB
4 РЕГИСТЪР - гр.Долна Оряховица 859 KB
5 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2012 г. 22 KB
6 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2013 г. 28 KB
7 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2014 г. 20 KB
8 РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2015 г. 27 KB
9 РЕГИСТЪР - с.Писарево 959 KB
10 РЕГИСТЪР - такси - Горна Оряховица 336 KB
11 Регистър. 369 KB
12 РЕГИСТЪР на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община Горна Оряховица. 42 KB
13 Публичен регистър на актове за общинска собственост при Община Горна Оряховица. 1,3 MB
14 РЕГИСТЪР на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон на територията на Община Горна Оряховица. 188 KB
15 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения за 2017 г. 337 KB
16 Регистър на издадените актове за изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения 2018 г. 324 KB
17 РЕГИСТЪР на държавните помощи на Община Горна Оряховица за 2017 г. 1,5 MB
18 РЕГИСТЪР общинска собственост - с. Горски горен Тръмбеш. 1,5 MB
19 РЕГИСТЪР - разрешения за строеж. 40 KB
20 РЕГИСТЪР - разрешения за строеж. 46 KB
21 РЕГИСТЪР - разрешения за строеж. 38 KB
22 Регистър за въвеждане в експлоатация. 36 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2020. Всички права запазени