7.8° C
Ясно
toggle

-Текущи проекти-

# Заглавие на статията  
1 Предстои встъпителна пресконференция по проект „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица”
2 Община Горна Оряховица работи за общество с „нулеви отпадъци“
3 „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица”
4 По-добра паркова среда в гр. Горна Оряховица
5 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица"- Компонент 3
6 Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”,
7 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания I
8 Спомагателни дейности в община Горна Оряховица I
9 Разкриване и предоставяне на социалната услуга "Приют" с капацитет 15 места
10 „Осигуряване на топъл обяд в град Горна Оряховица”
11 Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - гр. Горна Оряховица
12 Укрепване на свлачище по улица от о. к. 943 до о. к. 933 гр. Горна Оряховица ІІ етап
13 Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж
14 „Актуализация на Програмата за управление и подобряване на КАВ в община Горна Оряховица”
15 Иновативен подход за популяризиране на културното и природно наследство в трансграничния регион
16 „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица" II
17 "Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги в гр. Горна Оряховица"
18 Проект „Подобряване на условията за икономическо развитие на община Горна Оряховица” I
19 Проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица“ I
20 "Осигуряване на топъл обяд в град Горна Оряховица"
21 Изграждане на улични водопроводи по улици в кв. „Гарата“, гр. Горна Оряховица I
22 „Модернизация и внедряване мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Първи юни”
23 Проект "Техническа помощ за Община Горна Оряховица"
24 Проект "Приеми ме"
25 Инвестиционна програма за реализация на ИПГВР на гр. Горна Оряховица за периода 2014-2020
26 ПРОЕКТ „Енергийно – ефективна реконструкция на общинско улично осветление на територията на Община Горна Оряховица”
27 “ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА”
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2020. Всички права запазени