22.2° C
Предимно облачно
toggle

-Текущи проекти-

# Заглавие на статията  
1 Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление
2 Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”,
3 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица"- Компонент 3
4 По-добра паркова среда в гр. Горна Оряховица
5 „Създаване на Кризисен център гр. Горна Оряховица”
6 Община Горна Оряховица работи за общество с „нулеви отпадъци“
7 Предстои встъпителна пресконференция по проект „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица”
8 Проведе се встъпителната пресконференция по проект „По-добра паркова среда в град Горна Оряховица”
9 Проект "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА"
10 "Обновяване и модернизация на културната инфраструктура гр.Горна Оряховица"
11 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА- КОМПОНЕНТ 2"
12 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания I
13 Спомагателни дейности в община Горна Оряховица I
14 Разкриване и предоставяне на социалната услуга "Приют" с капацитет 15 места
15 „Осигуряване на топъл обяд в град Горна Оряховица”
16 Укрепване на свлачище по улица от о. к. 943 до о. к. 933 гр. Горна Оряховица ІІ етап
17 Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж
18 „Актуализация на Програмата за управление и подобряване на КАВ в община Горна Оряховица”
19 Иновативен подход за популяризиране на културното и природно наследство в трансграничния регион
20 „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица" II
21 Проект „Подобряване на условията за икономическо развитие на община Горна Оряховица” I
22 "Осигуряване на топъл обяд в град Горна Оряховица"
23 Изграждане на улични водопроводи по улици в кв. „Гарата“, гр. Горна Оряховица I
24 „Модернизация и внедряване мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Първи юни”
25 Проект "Техническа помощ за Община Горна Оряховица"
26 Проект "Приеми ме"
27 Инвестиционна програма за реализация на ИПГВР на гр. Горна Оряховица за периода 2014-2020
28 ПРОЕКТ „Енергийно – ефективна реконструкция на общинско улично осветление на територията на Община Горна Оряховица”
29 “ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА”
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени