17.4° C
Слънчево
toggle

Обяви

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността “Секретар на Община” при Община Горна Оряховица 258 KB 28 февруари 2023
2 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Секретар на Община” при Община Горна Оряховица 759 KB 24 февруари 2023
3 Списък с допуснати кандидати за защита на концепция във връзка с провеждането на конкурс за длъжността "Секретар на община" при Община Горна Оряховица 247 KB 21 февруари 2023
4 Обявление за конкурс за длъжността "Секретар на община с население до 50 000 души и район" 1,2 MB 10 февруари 2023
5 Списък на допуснатите кандидати до събеседване за длъжността "Ромски медиатор" по проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ 489 KB 30 януари 2023
6 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Янтра 621 KB 30 януари 2023
7 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Първомайци 702 KB 30 януари 2023
8 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Поликраище 730 KB 30 януари 2023
9 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Крушето 632 KB 30 януари 2023
10 Списък на одобрените кандидати след събеседване за длъжността "Образователен медиатор" по проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ 129 KB 27 януари 2023
11 Списък на допуснатите кандидати до събеседване за длъжността "Образователен медиатор" по проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ 131 KB 24 януари 2023
12 Приложения 2, 3 и 11 към обявлението за подбор на ромски медиатор 36 KB 23 януари 2023
13 Обявление за подбор на ромски медиатор по проект "Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица " 47 KB 23 януари 2023
14 Приложения 2, 3 и 29 към обявлението за подбор 343 KB 16 януари 2023
15 Обявление за подбор за заемане на длъжност по проект "Създаване на общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово" 469 KB 16 януари 2023
16 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността “Старши счетоводител” в отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ 186 KB 23 декември 2022
17 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Старши счетоводител” в отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ 53 KB 16 декември 2022
18 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Бюджет, финанси и счетоводна дейност" 259 KB 12 декември 2022
19 Обявление за конкурс за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Бюджет, финанси и счетоводна дейност" 681 KB 25 ноември 2022
20 Обява за конкурс за избор на външен екип за изпълнение на проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух" 543 KB 18 ноември 2022
21 Списък на класираните кандидати за длъжностите "Социален работник", "Домакин" и "Хигиенист" в Кризисен център - Горна Оряховица 372 KB 04 ноември 2022
22 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Младши експерт териториално устройство, градоустройство и архитектура” в отдел ТСУОС 54 KB 03 ноември 2022
23 Списък на допуснатите кандидати до събеседване за обявените длъжности, свързани с управление и функциониране на Кризисния център 385 KB 01 ноември 2022
24 списък на одобрените кандидати по проект BGLD-2.003-0011-C01-44493635.doc 173 KB 28 октомври 2022
25 списък на некласираните кандидати по проект BGLD-2.003-0011-C01-6463584.doc 171 KB 28 октомври 2022
26 Списък на недопуснатите кандидати за длъжността "Младши експерт териториално устройство, градоустройство и архитектура" в отдел ТСУОС 93 KB 28 октомври 2022
27 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Младши експерт териториално устройство, градоустройство и архитектура" в отдел ТСУОС 93 KB 28 октомври 2022
28 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Стрелец 487 KB 24 октомври 2022
29 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Правда 346 KB 24 октомври 2022
30 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Писарево 346 KB 24 октомври 2022
31 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Драганово 604 KB 24 октомври 2022
32 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на гр. Горна Оряховица 471 KB 24 октомври 2022
33 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Горски долен Тръмбеш 378 KB 24 октомври 2022
34 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Горски горен Тръмбеш 396 KB 24 октомври 2022
35 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Върбица 390 KB 24 октомври 2022
36 списък на допуснатите кандидати до събеседванепо проект BGLD-2.003-0011-C01-28308831.doc 177 KB 19 октомври 2022
37 Декларация за съгласие - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 652 KB 14 октомври 2022
38 Декларация от кандидатите - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 214 KB 14 октомври 2022
39 Заявление от кандидати - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 226 KB 14 октомври 2022
40 Обявление за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 430 KB 14 октомври 2022
41 Декларация за съгласие от кандидатите - към обявлението за подбор по проект "Създаване на общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово" 399 KB 11 октомври 2022
42 Декларация от кандидатите - към обявлението за подбор по проект "Създаване на общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово" 331 KB 11 октомври 2022
43 Заявление от кандидатите - към обявлението за подбор по проект "Създаване на общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово" 407 KB 11 октомври 2022
44 Обявление за подбор за заемане на длъжности по проект "Създаване на общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово" 1,2 MB 11 октомври 2022
45 Обявление за длъжността "Младши експерт териториално устройство, градоустройство и архитектура" в отдел "Териториално селищно устройство и общинска собственост" 594 KB 10 октомври 2022
46 Декларация за съгласие - към обявлението 195 KB 26 септември 2022
47 Декларация - към обявлението 214 KB 26 септември 2022
48 Заявление от кандидата - към обявлението 216 KB 26 септември 2022
49 Обявление за подбор за длъжностите "Социален работник", "Домакин" и "Хигиенист" в Кризисен център - Горна Оряховица 437 KB 26 септември 2022
50 Списък на недопуснатите кандидати за събеседване за длъжността "Ромски медиатор" по проект "Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица" 271 KB 01 септември 2022
51 Списък на допуснатите кандидати за събеседване за длъжността "Ромски медиатор" по проект "Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица" 279 KB 01 септември 2022
52 Списък на допуснатите кандидати за събеседване за длъжността "Координатор звено" по проект "Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица" 276 KB 01 септември 2022
53 Декларация от кандидата - към обявление за подбор за длъжностите Координатор звено и Ромски медиатор по програма Правосъдие - Приложение 3 69 KB 25 август 2022
54 Декларация от кандидата - към обявление за подбор за длъжностите Координатор звено и Ромски медиатор по програма Правосъдие - Приложение 3 69 KB 25 август 2022
55 Заявление от кандидатите - към обявление за подбор за длъжностите Координатор звено и Ромски медиатор по програма Правосъдие - Приложение 2 67 KB 25 август 2022
56 Обявление за подбор на ромски медиатор по програма Правосъдие 73 KB 25 август 2022
57 Обявление за подбор на координатор звено по програма Правосъдие 73 KB 25 август 2022
58 Протокол за проведен подбор за длъжността Социален работник в Кризисен център - Горна Оряховица 332 KB 09 август 2022
59 Заповед за комисия на основание чл. 37в, ал. 1, изр. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ 65 KB 08 август 2022
60 Списък на допуснатите и недопуснти кандидати до събеседване за длъжността Социален работник в Кризисен център-Горна Оряховица 574 KB 05 август 2022
61 Заявление за участие в конкурса за заемане на длъжността „директор“ на общински детски градини на територията на община Горна Оряховица 19 KB 05 август 2022
62 Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на общински детски градини на територията на община Горна Оряховица 187 KB 05 август 2022
63 Декларация за съгласие от кандидатите - към обявлението за подбор за длъжност „Социален работник“ в Кризисен център – гр. Горна Оряховица 652 KB 22 юли 2022
64 Декларация от кандидатите - към обявлението за подбор за длъжност „Социален работник“ в Кризисен център – гр. Горна Оряховица 214 KB 22 юли 2022
65 Заявление от кандидатите - към обявлението за подбор за длъжност „Социален работник“ в Кризисен център – гр. Горна Оряховица 226 KB 22 юли 2022
66 Обявление за подбор за длъжност „Социален работник“ в Кризисен център – гр. Горна Оряховица 422 KB 22 юли 2022
67 Препис извлечение от протокола за проведен подбор за длъжностите, свързани с функционирането и управлението на Кризисен център - Горна Оряховица 702 KB 10 юни 2022
68 Списък на недопуснатите до събеседване кандидати за обявените длъжности в Кризисния център 345 KB 03 юни 2022
69 Списък на допуснатите кандидати до събеседване за обявените длъжности, свързани с управление и функциониране на Кризисния център 743 KB 03 юни 2022
70 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността "Специалист инвеститорски контрол" в отдел "Строителство и екология" при Община Горна Оряховица 260 KB 27 май 2022
71 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността "Специалист ел. изграждане и ЕЕ" в отдел "Строителство и екология" при Община Горна Оряховица 257 KB 27 май 2022
72 Обявление за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 267 KB 23 май 2022
73 Заповед за свикване на Общо събрание на работниците и служителите 249 KB 16 май 2022
74 Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „Специалист инвеститорски контрол” в отдел “Строителство и екология“ 263 KB 13 май 2022
75 Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „Специалист ел. изграждане и ЕЕ” в отдел “Строителство и екология“ 261 KB 13 май 2022
76 Декларация за съгласие от кандидатите - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 652 KB 05 май 2022
77 Декларация от кандидатите - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 215 KB 05 май 2022
78 Заявление от кандидати - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 226 KB 05 май 2022
79 Обявление за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 286 KB 05 май 2022
80 Протокол за разпределение на пасища и мери за индивидуално ползване - 2022 г. 268 KB 27 април 2022
81 Длъжностни характеристики за обявените свободни позиции за "Специалист ел. изграждане и ЕЕ" и "Специалист инвеститорски контрол" 2,5 MB 07 април 2022
82 Обявление за провеждане на конкурс за длъжностите: "Специалист ел. изграждане и ЕЕ" и "Специалист инвеститорски контрол" 747 KB 07 април 2022
83 Информация за изплатени субсидии и компенсации на превозвачи 382 KB 31 март 2022
84 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Поликраище 461 KB 26 януари 2022
85 Становище по екологична оценка - съгласуване на предварителен проект за Общ устройствен план на община Горна Оряховица 4,8 MB 06 декември 2021
86 Проект за санитарно-охранителна зона на Шахтов кладенец 1 и Шахтов кладенец 2 за водоснабдяване на Горски долен Тръмбеш 7,1 MB 16 ноември 2021
87 Обявление за изработен проект за санитарно-охранителна зона на шахтови кладенци в землището на Г. д. Тръмбеш 226 KB 16 ноември 2021
88 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Стрелец 761 KB 29 октомври 2021
89 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Правда 507 KB 29 октомври 2021
90 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Писарево 682 KB 29 октомври 2021
91 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Крушето 523 KB 29 октомври 2021
92 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на гр. Долна Оряховица 1 MB 29 октомври 2021
93 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Горски долен Тръмбеш 720 KB 29 октомври 2021
94 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Горски горен Тръмбеш 717 KB 29 октомври 2021
95 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на гр. Горна Оряховица 748 KB 29 октомври 2021
96 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Върбица 720 KB 29 октомври 2021
97 Заповед - епидемиологични мерки - масови мероприятия 57 KB 25 август 2021
98 Заповед епидемична обстановка 67 KB 23 август 2021
99 Заповед за назначаване на комисия за сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи 328 KB 12 август 2021
100 МКБППМН при Община Горна Оряховица набира кандидати за девет 9 броя обществени възпитатели 423 KB 06 август 2021
101 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността "Младши експерт човешки ресурси" в отдел "Човешки ресурси и обществени поръчки" при Община Горна Оряховица 3 MB 28 май 2021
102 Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт човешки ресурси” в отдел “Човешки ресурси и обществени поръчки“ 332 KB 12 май 2021
103 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността "Младши експерт управление на човешките ресурси" в отдел "Човешки ресурси и обществени поръчки" 450 KB 12 май 2021
104 Протокол за разпределение на пасища и мери за индивидуално ползване - 2021 г. 389 KB 29 април 2021
105 Обявление за провеждане на конкурс за длъжността “Младши експерт човешки ресурси” в отдел „Човешки ресурси и обществени поръчки“ при Община Горна Оряховица 4,4 MB 20 април 2021
106 Процедура за избор на членове на Съвета на децата 2,6 MB 07 април 2021
107 Информация за изплатените компенсации и субсидии на превозваческите фирми за 2020 г. 382 KB 31 март 2021
108 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността "Старши инспектор МДТ" в отдел "Местни данъци и такси" при Община Горна Оряховица 273 KB 22 март 2021
109 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността "Младши експерт обществени поръчки" на отдел "Човешки ресурси и обществени поръчки" 438 KB 17 март 2021
110 Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт обществени поръчки” в отдел “Човешки ресурси и обществени поръчки“ 125 KB 10 март 2021
111 Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт обществени поръчки” в отдел “Човешки ресурси и обществени поръчки“ 156 KB 10 март 2021
112 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността "Старши инспектор МДТ" в отдел "Местни данъци и такси" 419 KB 10 март 2021
113 Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „Старши инспектор МДТ” в отдел "Местни данъци и такси“ при Община Горна Оряховица 285 KB 10 март 2021
114 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Старши инспектор МДТ" в отдел "Местни данъци и такси" 240 KB 10 март 2021
115 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Старши инспектор МДТ” в административно звено: Отдел “Местни данъци и таксит“ 820 KB 10 март 2021
116 Обявление за конкурс за длъжността "Директор" на Исторически музей - Горна Оряховица 783 KB 26 февруари 2021
117 Обявление за провеждане на длъжността "Старши инспектор местни данъци и такси" в отдел "Местни данъци и такси" при Община Горна Оряховица 535 KB 17 февруари 2021
118 Обявление за провеждане на конкурс за длъжността “Младши експерт обществени поръчки” в отдел „Човешки ресурси и обществени поръчки“ при Община Горна Оряховица 578 KB 17 февруари 2021
119 Заповед за сключване на договори с ползвателите на полски пътища за стопанската 2020 - 2021 г. 201 KB 15 декември 2020
120 Заявление към обявлението за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект "Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4" 1,2 MB 02 октомври 2020
121 Обявление за прием на потребители по BG05M9OP001-2.103 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4" 698 KB 02 октомври 2020
122 Препис извлечение от протокола с класирането от проведения конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в отдел "Териториално селищно устройство и общинска собственост" 264 KB 02 октомври 2020
123 Препис извлечение от протокола с класирането от проведения конкурс за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Бюджет, финанси и счетоводна дейност" 126 KB 29 септември 2020
124 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Старши счетоводител” в отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ 29 KB 18 септември 2020
125 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Юрисконсулт” в отдел “Териториално и селищно устройство и общинска собственост“ 54 KB 18 септември 2020
126 Заповед за сключване на договори с ползвателите на полски пътища за стопанската 2019 - 2020 г. 202 KB 17 септември 2020
127 Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „Старши счетоводител” в отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ при Община Горна Оряховица 129 KB
128 Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Старши счетоводител” в отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ при Община Горна Оряховица 132 KB
129 Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността “Старши счетоводител” в административно звено: Отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ 328 KB
130 Списъци с допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Юрисконсулт" в отдел „Териториално и селищно устройство и общинска собственост“ при Община Горна Оряховица 362 KB
131 Заповед за назначаване на комисия за сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи 319 KB
132 Обявление за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Бюджет, финанси и счетоводна дейност" при Община Горна Оряховица 138 KB
133 Обявление за длъжността "Юрисконсулт" в отдел "Териториално и селищно устройство и общинска собственост" при Община Горна Оряховица 439 KB
134 Списък на класираните кандидати за длъжността "Сътрудник социални дейности" 425 KB
135 Списък на допуснатите кандидати до събеседване за длъжността "Сътрудник социални дейности" 502 KB
136 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността - младши експерт "Управление на човешките ресурси и корупция" 54 KB
137 Декларация - Приложение №2 за кандидата за работа по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица" 412 KB
138 Заявление за постъпване на работа по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица" 524 KB
139 Обявление за подбор за заемане на длъжност "Сътрудник социални дейности" по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица" 751 KB
140 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността - младши експерт "Канцелария, техническо обслужване и международни връзки" в отдел "ГРАО" 355 KB
141 Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт канцелария, техническо обслужване и международни връзки” в отдел “ГРАО“ при Община Горна Оряховица 124 KB
142 Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт канцелария, техническо обслужване и международни връзки” в отдел “ГРАО“ при Община Горна Оряховица 128 KB
143 Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт управление на човешките ресурси и корупция” в отдел “Човешки ресурси и обществени поръчки“ при Община Горна Оряховица 130 KB
144 Обявление за провеждане на конкурс за длъжността “Младши експерт управление на човешките ресурси и корупция” в отдел „Човешки ресурси и обществени поръчки“ при Община Горна Оряховица 203 KB
145 Обявление за провеждане на конкурс за длъжността “Младши експерт канцелария, технически обслужване и международни връзки” в отдел „ГРАО“ при Община Горна Оряховица 207 KB
146 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността "Началник отдел" на отдел "Хуманитарни дейности" 235 KB
147 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Началник отдел" в отдел "Хуманитарни дейности" 124 KB
148 Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Началник отдел" в отдел "Хуманитарни дейности" 330 KB
149 Декларация за провеждане на конкурса 176 KB
150 Заявление за участие в конкурса 298 KB
151 Информация за длъжността 359 KB
152 Заповед за обявяване на конкурса 396 KB
153 Обявление за конкурс за длъжността "Началник отдел" на отдел "Хуманитарни дейности" при Община Горна Оряховица 492 KB
154 Списък на допуснатите кандидати до събеседване, участващи в подбор за длъжността "Домашен санитар" по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - компонент 2 390 KB
155 Протокол за разпределение на пасища и мери за индивидуално ползване 264 KB
156 Обявление за подбор на външни членове на одитния комитет в Община Горна Оряховица 573 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени