2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обяви

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИ ОЦЧМ 687 KB 17 юни 2024
2 Обявление за конкурс за длъжността Ръководител на звено за вътрешен одит при Община Горна Оряховица 245 KB 13 юни 2024
3 Обявление за конкурс за длъжността страши счетоводител 143 KB 07 юни 2024
4 Обявление за свободни за заемане длъжности – общо 7 щатни броя, по Проект № BG16FFPR002-5.001-0014 „За по – чист въздух в община Горна Оряховица, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“, по Програма „Околна среда“ 20 595 KB 30 май 2024
5 ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ 327 KB 27 май 2024
6 ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА 336 KB 17 април 2024
7 Списък с одобрените кандидати от проведения подбор за длъжността "педагог" към Общностен хъб "Божур" 172 KB 04 април 2024
8 Препис извлечение от протокол от проведен конкурс за длъжността Началник отдел на отдел ТСУОС 189 KB 03 април 2024
9 Препис извлечение от протокол от проведен конкурс за длъжността Главен експерт ТУГА 189 KB 03 април 2024
10 Списък на допуснатите до събеседване за длъжността "Педагог" в Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ 172 KB 27 март 2024
11 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Главен експерт ТУГА в отдел ТСУОС 59 KB 26 март 2024
12 Списък с допуснати до тест за длъжността Главен експерт ТУГА в отдел ТСУОС 326 KB 25 март 2024
13 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Началник отдел ТСУОС 58 KB 25 март 2024
14 Списъk с допуснати до тест за длъжността Началник отдел на отдел ТСУОС 326 KB 25 март 2024
15 Препис извлечение от окончателен протокол за проведения конкурс за длъжността Директор дирекция Обща администрация 121 KB 14 март 2024
16 Документи за длъжността "Педагог" в Общностен компрекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" 1 MB 11 март 2024
17 Обявление за длъжността "Педагог" в Общностен компрекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" 1 MB 11 март 2024
18 Препис извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността Старши юрисконсулт 189 KB 07 март 2024
19 ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността “Главен експерт териториално устройство, градоустройство и архитектура” в отдел “Териториално селищно устройство и общинска собственост“ 246 KB 06 март 2024
20 ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за длъжността Старши експерт инвеститорски контрол 245 KB 06 март 2024
21 ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността “Началник отдел” в отдел „Териториално селищно устройство и общинска собственост“ при Община Горна Оряховица. 248 KB 06 март 2024
22 Препис извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността Началник отдел ТСУОС 191 KB 01 март 2024
23 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Старши юрисконсулт 59 KB 01 март 2024
24 Списъци с допуснати и недопуснати до тест за длъжността Старши юрисконсулт 333 KB 26 февруари 2024
25 Списък на допуснатите кандидати за длъжност Директор дирекция Обща администрация 94 KB 26 февруари 2024
26 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Директор дирекция Обща администрация 82 KB 26 февруари 2024
27 Препис извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността Началник отдел ГРАО 188 KB 20 февруари 2024
28 Препис извлечение от прокол за проведен конкурс за длъжността Финансов контрольор 190 KB 20 февруари 2024
29 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Началник отдел ГРАО 101 KB 15 февруари 2024
30 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Началник отдел ТСУОС 58 KB 15 февруари 2024
31 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Финансов контрольор 59 KB 15 февруари 2024
32 Препис извлечение от протокол за класиране от конкурс за началник отдел Култура, младежки дейности и спорт 123 KB 13 февруари 2024
33 Препис извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжостта Ръководител звено вътрешен одит 190 KB 13 февруари 2024
34 Списък с допуснати кандидати до тест за Началник отдел ТСУОС 327 KB 13 февруари 2024
35 Списък с допуснати до защита на концепция за Началник отдел ГРАО 325 KB 12 февруари 2024
36 Обявление за конкурс за директор дирекция Обща администрация при Община Горна Оряховица 11 MB 09 февруари 2024
37 Обявление за конкурс за старши юрисконсулт в отдел Правен при Община Горна Оряховица 7,9 MB 09 февруари 2024
38 Списък с допуснати и недопусанти до тест за конкурса за Финансов контрольор при Община Горна Оряховица 5,5 MB 09 февруари 2024
39 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Ръководител звено Вътрешен одит 59 KB 08 февруари 2024
40 Протокол за критериите и относителната тежест на начините на провеждане на конкурса Началник отдел Култура, младежки дейности и спорт 54 KB 07 февруари 2024
41 Списък на одобрени кандидати за длъжност "Медицинска сестра" 227 KB 06 февруари 2024
42 Списък на одобрени кандидати за длъжността "Образователен медиатор" 220 KB 06 февруари 2024
43 Препис извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността Началник отдел в отдел Правен 189 KB 06 февруари 2024
44 Списък на допуснати кандидати до събеседване за длъжността "Образователен медиатор" 40 KB 05 февруари 2024
45 Списък с допуснати кандидати до събеседване за длъжността "Медицинска сестра" 40 KB 05 февруари 2024
46 Списък с допуснати кандидати до конкурса за длъжността Ръководител звено Вътрешен одит 2,9 MB 01 февруари 2024
47 Списък с допуснати кандидати до конкурса за длъжността Нчаланик отдел на отдел КМДС 2,9 MB 01 февруари 2024
48 Обявление за заемане на длъжности по Проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ 155 KB 29 януари 2024
49 Обявление за заемане на длъжности по Проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ 135 KB 29 януари 2024
50 Обявление за заемане на длъжности по Проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ 160 KB 29 януари 2024
51 Обявление за заемане на длъжности по Проект BGLD-2.003-0011-C01 „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ 155 KB 29 януари 2024
52 Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел Териториално селищно устройство и общинска собственост 8,1 MB 26 януари 2024
53 Обявление за конкурс за началник отдел ГРАО 8,3 MB 26 януари 2024
54 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурса задлъжността Началник отдел Правен 3,4 MB 26 януари 2024
55 Списък с допуснати кандидати за конкурса Началник отдел Правен 2,7 MB 26 януари 2024
56 Обявление за конкурс за Финансов контрольор при Община Горна Оряховица 1,2 MB 23 януари 2024
57 ОБЯВЛЕНИЕ за началник отдел КМДС 162 KB 15 януари 2024
58 Обявление за конкурс за длъжността Ръководител звено вътрешен одит при Община Горна Оряховица 1,2 MB 15 януари 2024
59 Препис извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжмостта Началник отдел на отдел Човешки ресурси и обществени поръчки 183 KB 10 януари 2024
60 Препис извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността Секретар на община 184 KB 10 януари 2024
61 КОНКУРС за длъжността “Началник отдел” в отдел „Правен“ при Община Горна Оряховица 235 KB 09 януари 2024
62 Препис извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността Главен експерт връзки с обществеността 260 KB 02 януари 2024
63 Списъци с допуснатите до тест за конкурса за Началник отдел 325 KB 21 декември 2023
64 Списък с допуснатите до защита на концепция за конкурса за Секретар на община 327 KB 21 декември 2023
65 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Главен експерт връзки с обществеността 58 KB 21 декември 2023
66 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Секретар на община 101 KB 21 декември 2023
67 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Началник отдел 58 KB 21 декември 2023
68 Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за Главен експерт връзки с обществеността 5,5 MB 15 декември 2023
69 Обявление за конкурс за Началник отдел в отдел Човешки ресурси и обществени поръчки при Община Горна Оряховица 1 MB 04 декември 2023
70 Обявление за конкурс за длъжността Секретар на община при Община Горна Оряховица 8,3 MB 04 декември 2023
71 Списък на одобрени кандидати по проект BGLD-2.003-0011-C01 86 KB 30 ноември 2023
72 Допуснати кандидати до събеседване по проект BGLD-2.003-0011-C01 84 KB 29 ноември 2023
73 Обявление за конкурс за длъжността "Главен експерт Връзки с обществеността" при Община Горна Оряховица 8 MB 28 ноември 2023
74 Приложение 29 към обявление за подбор на организатор дейности 121 KB 03 ноември 2023
75 Приложение 3 към обявление за подбор на организатор дейности 94 KB 03 ноември 2023
76 Приложение 2 към обявление за подбор на организатор дейности 126 KB 03 ноември 2023
77 Обявление за подбор на организатор дейности 491 KB 03 ноември 2023
78 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Горски горен Тръмбеш 307 KB 01 ноември 2023
79 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Стрелец 764 KB 26 октомври 2023
80 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Паисий 669 KB 26 октомври 2023
81 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Драганово 777 KB 26 октомври 2023
82 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на гр. Долна Оряховица 949 KB 26 октомври 2023
83 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Горски долен Тръмбеш 722 KB 26 октомври 2023
84 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Янтра 505 KB 26 октомври 2023
85 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Първомайци 762 KB 26 октомври 2023
86 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Правда 508 KB 26 октомври 2023
87 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Поликраище 636 KB 26 октомври 2023
88 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Писарево 683 KB 26 октомври 2023
89 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Крушето 520 KB 26 октомври 2023
90 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за лозя за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Горски долен Тръмбеш 623 KB 26 октомври 2023
91 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на гр. Горна Оряховица 628 KB 26 октомври 2023
92 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Върбица 728 KB 26 октомври 2023
93 Препис извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността "Специалист инвеститорски контрол" в отдел "Строителство и екология" 2,7 MB 03 октомври 2023
94 Заповед за назначаване на комисия за сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи 278 KB 03 октомври 2023
95 Списъци на допуснати и недопуснати до интервю кандидати за длъжността "Специалист инвеститорски контрол" в отдел "Строителство и екология" 5,6 MB 20 септември 2023
96 Протокол от подбор външни членове одитен комитет 864 KB 22 август 2023
97 Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Специалист инвеститорски контрол" 6,5 MB 16 август 2023
98 Обявление за подбор на външни членове на одитния комитет в Община Горна Оряховица 396 KB 14 август 2023
99 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността “Вътрешен одитор” в звено "Вътрешен одит" при Община Горна Оряховица 281 KB 07 юли 2023
100 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Вътрешен одитор” в звено "Вътрешен одит" 438 KB 03 юли 2023
101 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Вътрешен одитор" в звено "Вътрешен одит" при Община Горна оряховица 228 KB 26 юни 2023
102 Обявление за конкурс за длъжността "Вътрешен одитор" в звено "Вътрешен одит" при Община Горна Оряховица 1,1 MB 07 юни 2023
103 Обява на Община Горна Оряховица за свое инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа 453 KB 11 април 2023
104 Обява на Община Горна Оряховица за своето инвестиционно предложение за повишаване мерките на енергийна ефективност 354 KB 11 април 2023
105 Съобщение за краен срок за подаване на документи за саниране 169 KB 27 март 2023
106 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Паисий 197 KB 21 март 2023
107 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността “Секретар на Община” при Община Горна Оряховица 258 KB 28 февруари 2023
108 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Секретар на Община” при Община Горна Оряховица 759 KB 24 февруари 2023
109 Списък с допуснати кандидати за защита на концепция във връзка с провеждането на конкурс за длъжността "Секретар на община" при Община Горна Оряховица 247 KB 21 февруари 2023
110 Обявление за конкурс за длъжността "Секретар на община с население до 50 000 души и район" 1,2 MB 10 февруари 2023
111 Списък на одобрените кандидати за позиция "Ромски медиатор" 68 KB 02 февруари 2023
112 Списък на допуснатите кандидати до събеседване за длъжността "Ромски медиатор" по проект „Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица" 489 KB 30 януари 2023
113 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Янтра 621 KB 30 януари 2023
114 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Първомайци 702 KB 30 януари 2023
115 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Поликраище 730 KB 30 януари 2023
116 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Крушето 632 KB 30 януари 2023
117 Списък на одобрените кандидати след събеседване за длъжността "Образователен медиатор" по проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ 129 KB 27 януари 2023
118 Списък на допуснатите кандидати до събеседване за длъжността "Образователен медиатор" по проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ 131 KB 24 януари 2023
119 Приложения 2, 3 и 11 към обявлението за подбор на ромски медиатор 36 KB 23 януари 2023
120 Обявление за подбор на ромски медиатор по проект "Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица " 47 KB 23 януари 2023
121 Приложения 2, 3 и 29 към обявлението за подбор 343 KB 16 януари 2023
122 Обявление за подбор за заемане на длъжност по проект "Създаване на общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово" 469 KB 16 януари 2023
123 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността “Старши счетоводител” в отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ 186 KB 23 декември 2022
124 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Старши счетоводител” в отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ 53 KB 16 декември 2022
125 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Бюджет, финанси и счетоводна дейност" 259 KB 12 декември 2022
126 Обявление за конкурс за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Бюджет, финанси и счетоводна дейност" 681 KB 25 ноември 2022
127 Обява за конкурс за избор на външен екип за изпълнение на проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух" 543 KB 18 ноември 2022
128 Списък на класираните кандидати за длъжностите "Социален работник", "Домакин" и "Хигиенист" в Кризисен център - Горна Оряховица 372 KB 04 ноември 2022
129 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Младши експерт териториално устройство, градоустройство и архитектура” в отдел ТСУОС 54 KB 03 ноември 2022
130 Списък на допуснатите кандидати до събеседване за обявените длъжности, свързани с управление и функциониране на Кризисния център 385 KB 01 ноември 2022
131 списък на одобрените кандидати по проект BGLD-2.003-0011-C01-44493635.doc 204 KB 28 октомври 2022
132 списък на некласираните кандидати по проект BGLD-2.003-0011-C01-6463584.doc 171 KB 28 октомври 2022
133 Списък на недопуснатите кандидати за длъжността "Младши експерт териториално устройство, градоустройство и архитектура" в отдел ТСУОС 93 KB 28 октомври 2022
134 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Младши експерт териториално устройство, градоустройство и архитектура" в отдел ТСУОС 93 KB 28 октомври 2022
135 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Стрелец 487 KB 24 октомври 2022
136 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Правда 346 KB 24 октомври 2022
137 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Писарево 346 KB 24 октомври 2022
138 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Драганово 604 KB 24 октомври 2022
139 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на гр. Горна Оряховица 471 KB 24 октомври 2022
140 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Горски долен Тръмбеш 378 KB 24 октомври 2022
141 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Горски горен Тръмбеш 396 KB 24 октомври 2022
142 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Върбица 390 KB 24 октомври 2022
143 списък на допуснатите кандидати до събеседванепо проект BGLD-2.003-0011-C01-28308831.doc 177 KB 19 октомври 2022
144 Декларация за съгласие - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 652 KB 14 октомври 2022
145 Декларация от кандидатите - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 214 KB 14 октомври 2022
146 Заявление от кандидати - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 226 KB 14 октомври 2022
147 Обявление за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 430 KB 14 октомври 2022
148 Декларация за съгласие от кандидатите - към обявлението за подбор по проект "Създаване на общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово" 399 KB 11 октомври 2022
149 Декларация от кандидатите - към обявлението за подбор по проект "Създаване на общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово" 331 KB 11 октомври 2022
150 Заявление от кандидатите - към обявлението за подбор по проект "Създаване на общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово" 407 KB 11 октомври 2022
151 Обявление за подбор за заемане на длъжности по проект "Създаване на общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово" 1,2 MB 11 октомври 2022
152 Обявление за длъжността "Младши експерт териториално устройство, градоустройство и архитектура" в отдел "Териториално селищно устройство и общинска собственост" 594 KB 10 октомври 2022
153 Декларация за съгласие - към обявлението 195 KB 26 септември 2022
154 Декларация - към обявлението 214 KB 26 септември 2022
155 Заявление от кандидата - към обявлението 216 KB 26 септември 2022
156 Обявление за подбор за длъжностите "Социален работник", "Домакин" и "Хигиенист" в Кризисен център - Горна Оряховица 437 KB 26 септември 2022
157 Списък на недопуснатите кандидати за събеседване за длъжността "Ромски медиатор" по проект "Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица" 271 KB 01 септември 2022
158 Списък на допуснатите кандидати за събеседване за длъжността "Ромски медиатор" по проект "Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица" 279 KB 01 септември 2022
159 Списък на допуснатите кандидати за събеседване за длъжността "Координатор звено" по проект "Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица" 276 KB 01 септември 2022
160 Декларация от кандидата - към обявление за подбор за длъжностите Координатор звено и Ромски медиатор по програма Правосъдие - Приложение 3 69 KB 25 август 2022
161 Декларация от кандидата - към обявление за подбор за длъжностите Координатор звено и Ромски медиатор по програма Правосъдие - Приложение 3 69 KB 25 август 2022
162 Заявление от кандидатите - към обявление за подбор за длъжностите Координатор звено и Ромски медиатор по програма Правосъдие - Приложение 2 67 KB 25 август 2022
163 Обявление за подбор на ромски медиатор по програма Правосъдие 73 KB 25 август 2022
164 Обявление за подбор на координатор звено по програма Правосъдие 73 KB 25 август 2022
165 Протокол за проведен подбор за длъжността Социален работник в Кризисен център - Горна Оряховица 332 KB 09 август 2022
166 Заповед за комисия на основание чл. 37в, ал. 1, изр. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ 65 KB 08 август 2022
167 Списък на допуснатите и недопуснти кандидати до събеседване за длъжността Социален работник в Кризисен център-Горна Оряховица 574 KB 05 август 2022
168 Заявление за участие в конкурса за заемане на длъжността „директор“ на общински детски градини на територията на община Горна Оряховица 19 KB 05 август 2022
169 Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на общински детски градини на територията на община Горна Оряховица 187 KB 05 август 2022
170 Декларация за съгласие от кандидатите - към обявлението за подбор за длъжност „Социален работник“ в Кризисен център – гр. Горна Оряховица 652 KB 22 юли 2022
171 Декларация от кандидатите - към обявлението за подбор за длъжност „Социален работник“ в Кризисен център – гр. Горна Оряховица 214 KB 22 юли 2022
172 Заявление от кандидатите - към обявлението за подбор за длъжност „Социален работник“ в Кризисен център – гр. Горна Оряховица 226 KB 22 юли 2022
173 Обявление за подбор за длъжност „Социален работник“ в Кризисен център – гр. Горна Оряховица 422 KB 22 юли 2022
174 Препис извлечение от протокола за проведен подбор за длъжностите, свързани с функционирането и управлението на Кризисен център - Горна Оряховица 702 KB 10 юни 2022
175 Списък на недопуснатите до събеседване кандидати за обявените длъжности в Кризисния център 345 KB 03 юни 2022
176 Списък на допуснатите кандидати до събеседване за обявените длъжности, свързани с управление и функциониране на Кризисния център 743 KB 03 юни 2022
177 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността "Специалист инвеститорски контрол" в отдел "Строителство и екология" при Община Горна Оряховица 260 KB 27 май 2022
178 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността "Специалист ел. изграждане и ЕЕ" в отдел "Строителство и екология" при Община Горна Оряховица 257 KB 27 май 2022
179 Обявление за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 267 KB 23 май 2022
180 Заповед за свикване на Общо събрание на работниците и служителите 249 KB 16 май 2022
181 Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „Специалист инвеститорски контрол” в отдел “Строителство и екология“ 263 KB 13 май 2022
182 Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „Специалист ел. изграждане и ЕЕ” в отдел “Строителство и екология“ 261 KB 13 май 2022
183 Декларация за съгласие от кандидатите - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 652 KB 05 май 2022
184 Декларация от кандидатите - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 215 KB 05 май 2022
185 Заявление от кандидати - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 226 KB 05 май 2022
186 Обявление за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 286 KB 05 май 2022
187 Протокол за разпределение на пасища и мери за индивидуално ползване - 2022 г. 268 KB 27 април 2022
188 Длъжностни характеристики за обявените свободни позиции за "Специалист ел. изграждане и ЕЕ" и "Специалист инвеститорски контрол" 2,5 MB 07 април 2022
189 Обявление за провеждане на конкурс за длъжностите: "Специалист ел. изграждане и ЕЕ" и "Специалист инвеститорски контрол" 747 KB 07 април 2022
190 Информация за изплатени субсидии и компенсации на превозвачи 382 KB 31 март 2022
191 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Поликраище 461 KB 26 януари 2022
192 Становище по екологична оценка - съгласуване на предварителен проект за Общ устройствен план на община Горна Оряховица 4,8 MB 06 декември 2021
193 Проект за санитарно-охранителна зона на Шахтов кладенец 1 и Шахтов кладенец 2 за водоснабдяване на Горски долен Тръмбеш 7,1 MB 16 ноември 2021
194 Обявление за изработен проект за санитарно-охранителна зона на шахтови кладенци в землището на Г. д. Тръмбеш 226 KB 16 ноември 2021
195 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Стрелец 761 KB 29 октомври 2021
196 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Правда 507 KB 29 октомври 2021
197 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Писарево 682 KB 29 октомври 2021
198 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Крушето 523 KB 29 октомври 2021
199 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на гр. Долна Оряховица 1 MB 29 октомври 2021
200 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Горски долен Тръмбеш 720 KB 29 октомври 2021
201 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Горски горен Тръмбеш 717 KB 29 октомври 2021
202 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на гр. Горна Оряховица 748 KB 29 октомври 2021
203 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Върбица 720 KB 29 октомври 2021
204 Заповед - епидемиологични мерки - масови мероприятия 57 KB 25 август 2021
205 Заповед епидемична обстановка 67 KB 23 август 2021
206 Заповед за назначаване на комисия за сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи 328 KB 12 август 2021
207 МКБППМН при Община Горна Оряховица набира кандидати за девет 9 броя обществени възпитатели 423 KB 06 август 2021
208 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността "Младши експерт човешки ресурси" в отдел "Човешки ресурси и обществени поръчки" при Община Горна Оряховица 3 MB 28 май 2021
209 Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт човешки ресурси” в отдел “Човешки ресурси и обществени поръчки“ 332 KB 12 май 2021
210 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността "Младши експерт управление на човешките ресурси" в отдел "Човешки ресурси и обществени поръчки" 450 KB 12 май 2021
211 Протокол за разпределение на пасища и мери за индивидуално ползване - 2021 г. 389 KB 29 април 2021
212 Обявление за провеждане на конкурс за длъжността “Младши експерт човешки ресурси” в отдел „Човешки ресурси и обществени поръчки“ при Община Горна Оряховица 4,4 MB 20 април 2021
213 Процедура за избор на членове на Съвета на децата 2,6 MB 07 април 2021
214 Информация за изплатените компенсации и субсидии на превозваческите фирми за 2020 г. 382 KB 31 март 2021
215 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността "Старши инспектор МДТ" в отдел "Местни данъци и такси" при Община Горна Оряховица 273 KB 22 март 2021
216 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността "Младши експерт обществени поръчки" на отдел "Човешки ресурси и обществени поръчки" 438 KB 17 март 2021
217 Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт обществени поръчки” в отдел “Човешки ресурси и обществени поръчки“ 125 KB 10 март 2021
218 Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт обществени поръчки” в отдел “Човешки ресурси и обществени поръчки“ 156 KB 10 март 2021
219 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността "Старши инспектор МДТ" в отдел "Местни данъци и такси" 419 KB 10 март 2021
220 Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „Старши инспектор МДТ” в отдел "Местни данъци и такси“ при Община Горна Оряховица 285 KB 10 март 2021
221 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Старши инспектор МДТ" в отдел "Местни данъци и такси" 240 KB 10 март 2021
222 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Старши инспектор МДТ” в административно звено: Отдел “Местни данъци и таксит“ 820 KB 10 март 2021
223 Обявление за конкурс за длъжността "Директор" на Исторически музей - Горна Оряховица 783 KB 26 февруари 2021
224 Обявление за провеждане на длъжността "Старши инспектор местни данъци и такси" в отдел "Местни данъци и такси" при Община Горна Оряховица 535 KB 17 февруари 2021
225 Обявление за провеждане на конкурс за длъжността “Младши експерт обществени поръчки” в отдел „Човешки ресурси и обществени поръчки“ при Община Горна Оряховица 578 KB 17 февруари 2021
226 Заповед за сключване на договори с ползвателите на полски пътища за стопанската 2020 - 2021 г. 201 KB 15 декември 2020
227 Заявление към обявлението за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект "Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4" 1,2 MB 02 октомври 2020
228 Обявление за прием на потребители по BG05M9OP001-2.103 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4" 698 KB 02 октомври 2020
229 Препис извлечение от протокола с класирането от проведения конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в отдел "Териториално селищно устройство и общинска собственост" 264 KB 02 октомври 2020
230 Препис извлечение от протокола с класирането от проведения конкурс за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Бюджет, финанси и счетоводна дейност" 126 KB 29 септември 2020
231 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Старши счетоводител” в отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ 29 KB 18 септември 2020
232 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Юрисконсулт” в отдел “Териториално и селищно устройство и общинска собственост“ 54 KB 18 септември 2020
233 Заповед за сключване на договори с ползвателите на полски пътища за стопанската 2019 - 2020 г. 202 KB 17 септември 2020
234 Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „Старши счетоводител” в отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ при Община Горна Оряховица 129 KB
235 Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Старши счетоводител” в отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ при Община Горна Оряховица 132 KB
236 Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността “Старши счетоводител” в административно звено: Отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ 328 KB
237 Списъци с допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Юрисконсулт" в отдел „Териториално и селищно устройство и общинска собственост“ при Община Горна Оряховица 362 KB
238 Заповед за назначаване на комисия за сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи 319 KB
239 Обявление за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Бюджет, финанси и счетоводна дейност" при Община Горна Оряховица 138 KB
240 Обявление за длъжността "Юрисконсулт" в отдел "Териториално и селищно устройство и общинска собственост" при Община Горна Оряховица 439 KB
241 Списък на класираните кандидати за длъжността "Сътрудник социални дейности" 425 KB
242 Списък на допуснатите кандидати до събеседване за длъжността "Сътрудник социални дейности" 502 KB
243 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността - младши експерт "Управление на човешките ресурси и корупция" 54 KB
244 Декларация - Приложение №2 за кандидата за работа по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица" 412 KB
245 Заявление за постъпване на работа по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица" 524 KB
246 Обявление за подбор за заемане на длъжност "Сътрудник социални дейности" по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица" 751 KB
247 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността - младши експерт "Канцелария, техническо обслужване и международни връзки" в отдел "ГРАО" 355 KB
248 Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт канцелария, техническо обслужване и международни връзки” в отдел “ГРАО“ при Община Горна Оряховица 124 KB
249 Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт канцелария, техническо обслужване и международни връзки” в отдел “ГРАО“ при Община Горна Оряховица 128 KB
250 Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт управление на човешките ресурси и корупция” в отдел “Човешки ресурси и обществени поръчки“ при Община Горна Оряховица 130 KB
251 Обявление за провеждане на конкурс за длъжността “Младши експерт управление на човешките ресурси и корупция” в отдел „Човешки ресурси и обществени поръчки“ при Община Горна Оряховица 203 KB
252 Обявление за провеждане на конкурс за длъжността “Младши експерт канцелария, технически обслужване и международни връзки” в отдел „ГРАО“ при Община Горна Оряховица 207 KB
253 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността "Началник отдел" на отдел "Хуманитарни дейности" 235 KB
254 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Началник отдел" в отдел "Хуманитарни дейности" 124 KB
255 Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Началник отдел" в отдел "Хуманитарни дейности" 330 KB
256 Декларация за провеждане на конкурса 176 KB
257 Заявление за участие в конкурса 298 KB
258 Информация за длъжността 359 KB
259 Заповед за обявяване на конкурса 396 KB
260 Обявление за конкурс за длъжността "Началник отдел" на отдел "Хуманитарни дейности" при Община Горна Оряховица 492 KB
261 Списък на допуснатите кандидати до събеседване, участващи в подбор за длъжността "Домашен санитар" по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - компонент 2 390 KB
262 Протокол за разпределение на пасища и мери за индивидуално ползване 264 KB
263 Обявление за подбор на външни членове на одитния комитет в Община Горна Оряховица 573 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени