2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обяви

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Списъци с допуснати и недопуснати до тест за длъжността Старши юрисконсулт 333 KB 26 февруари 2024
2 Списък на допуснатите кандидати за длъжност Директор дирекция Обща администрация 94 KB 26 февруари 2024
3 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Директор дирекция Обща администрация 82 KB 26 февруари 2024
4 Препис извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността Началник отдел ГРАО 188 KB 20 февруари 2024
5 Препис извлечение от прокол за проведен конкурс за длъжността Финансов контрольор 190 KB 20 февруари 2024
6 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Началник отдел ГРАО 101 KB 15 февруари 2024
7 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Началник отдел ТСУОС 58 KB 15 февруари 2024
8 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Финансов контрольор 59 KB 15 февруари 2024
9 Препис извлечение от протокол за класиране от конкурс за началник отдел Култура, младежки дейности и спорт 123 KB 13 февруари 2024
10 Препис извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжостта Ръководител звено вътрешен одит 190 KB 13 февруари 2024
11 Списък с допуснати кандидати до тест за Началник отдел ТСУОС 327 KB 13 февруари 2024
12 Списък с допуснати до защита на концепция за Началник отдел ГРАО 325 KB 12 февруари 2024
13 Обявление за конкурс за директор дирекция Обща администрация при Община Горна Оряховица 11 MB 09 февруари 2024
14 Обявление за конкурс за старши юрисконсулт в отдел Правен при Община Горна Оряховица 7,9 MB 09 февруари 2024
15 Списък с допуснати и недопусанти до тест за конкурса за Финансов контрольор при Община Горна Оряховица 5,5 MB 09 февруари 2024
16 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Ръководител звено Вътрешен одит 59 KB 08 февруари 2024
17 Протокол за критериите и относителната тежест на начините на провеждане на конкурса Началник отдел Култура, младежки дейности и спорт 54 KB 07 февруари 2024
18 Списък на одобрени кандидати за длъжност "Медицинска сестра" 227 KB 06 февруари 2024
19 Списък на одобрени кандидати за длъжността "Образователен медиатор" 220 KB 06 февруари 2024
20 Препис извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността Началник отдел в отдел Правен 189 KB 06 февруари 2024
21 Списък на допуснати кандидати до събеседване за длъжността "Образователен медиатор" 40 KB 05 февруари 2024
22 Списък с допуснати кандидати до събеседване за длъжността "Медицинска сестра" 40 KB 05 февруари 2024
23 Списък с допуснати кандидати до конкурса за длъжността Ръководител звено Вътрешен одит 2,9 MB 01 февруари 2024
24 Списък с допуснати кандидати до конкурса за длъжността Нчаланик отдел на отдел КМДС 2,9 MB 01 февруари 2024
25 Обявление за заемане на длъжности по Проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ 155 KB 29 януари 2024
26 Обявление за заемане на длъжности по Проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ 135 KB 29 януари 2024
27 Обявление за заемане на длъжности по Проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ 160 KB 29 януари 2024
28 Обявление за заемане на длъжности по Проект BGLD-2.003-0011-C01 „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ 155 KB 29 януари 2024
29 Обявление за конкурс за длъжността Началник отдел Териториално селищно устройство и общинска собственост 8,1 MB 26 януари 2024
30 Обявление за конкурс за началник отдел ГРАО 8,3 MB 26 януари 2024
31 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурса задлъжността Началник отдел Правен 3,4 MB 26 януари 2024
32 Списък с допуснати кандидати за конкурса Началник отдел Правен 2,7 MB 26 януари 2024
33 Обявление за конкурс за Финансов контрольор при Община Горна Оряховица 1,2 MB 23 януари 2024
34 ОБЯВЛЕНИЕ за началник отдел КМДС 162 KB 15 януари 2024
35 Обявление за конкурс за длъжността Ръководител звено вътрешен одит при Община Горна Оряховица 1,2 MB 15 януари 2024
36 Препис извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжмостта Началник отдел на отдел Човешки ресурси и обществени поръчки 183 KB 10 януари 2024
37 Препис извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността Секретар на община 184 KB 10 януари 2024
38 КОНКУРС за длъжността “Началник отдел” в отдел „Правен“ при Община Горна Оряховица 235 KB 09 януари 2024
39 Препис извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността Главен експерт връзки с обществеността 260 KB 02 януари 2024
40 Списъци с допуснатите до тест за конкурса за Началник отдел 325 KB 21 декември 2023
41 Списък с допуснатите до защита на концепция за конкурса за Секретар на община 327 KB 21 декември 2023
42 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Главен експерт връзки с обществеността 58 KB 21 декември 2023
43 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Секретар на община 101 KB 21 декември 2023
44 Протокол за критериите и отностелната тежест за провеждане на конкурса за длъжността Началник отдел 58 KB 21 декември 2023
45 Списък с допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за Главен експерт връзки с обществеността 5,5 MB 15 декември 2023
46 Обявление за конкурс за Началник отдел в отдел Човешки ресурси и обществени поръчки при Община Горна Оряховица 1 MB 04 декември 2023
47 Обявление за конкурс за длъжността Секретар на община при Община Горна Оряховица 8,3 MB 04 декември 2023
48 Списък на одобрени кандидати по проект BGLD-2.003-0011-C01 86 KB 30 ноември 2023
49 Допуснати кандидати до събеседване по проект BGLD-2.003-0011-C01 84 KB 29 ноември 2023
50 Обявление за конкурс за длъжността "Главен експерт Връзки с обществеността" при Община Горна Оряховица 8 MB 28 ноември 2023
51 Приложение 29 към обявление за подбор на организатор дейности 121 KB 03 ноември 2023
52 Приложение 3 към обявление за подбор на организатор дейности 94 KB 03 ноември 2023
53 Приложение 2 към обявление за подбор на организатор дейности 126 KB 03 ноември 2023
54 Обявление за подбор на организатор дейности 491 KB 03 ноември 2023
55 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Горски горен Тръмбеш 307 KB 01 ноември 2023
56 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Стрелец 764 KB 26 октомври 2023
57 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Паисий 669 KB 26 октомври 2023
58 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Драганово 777 KB 26 октомври 2023
59 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на гр. Долна Оряховица 949 KB 26 октомври 2023
60 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Горски долен Тръмбеш 722 KB 26 октомври 2023
61 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Янтра 505 KB 26 октомври 2023
62 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Първомайци 762 KB 26 октомври 2023
63 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Правда 508 KB 26 октомври 2023
64 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Поликраище 636 KB 26 октомври 2023
65 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Писарево 683 KB 26 октомври 2023
66 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Крушето 520 KB 26 октомври 2023
67 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за лозя за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Горски долен Тръмбеш 623 KB 26 октомври 2023
68 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на гр. Горна Оряховица 628 KB 26 октомври 2023
69 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2023/2024 г. за землището на с. Върбица 728 KB 26 октомври 2023
70 Препис извлечение от протокол за проведен конкурс за длъжността "Специалист инвеститорски контрол" в отдел "Строителство и екология" 2,7 MB 03 октомври 2023
71 Заповед за назначаване на комисия за сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи 278 KB 03 октомври 2023
72 Списъци на допуснати и недопуснати до интервю кандидати за длъжността "Специалист инвеститорски контрол" в отдел "Строителство и екология" 5,6 MB 20 септември 2023
73 Протокол от подбор външни членове одитен комитет 864 KB 22 август 2023
74 Обявление за провеждане на конкурс за длъжността "Специалист инвеститорски контрол" 6,5 MB 16 август 2023
75 Обявление за подбор на външни членове на одитния комитет в Община Горна Оряховица 396 KB 14 август 2023
76 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността “Вътрешен одитор” в звено "Вътрешен одит" при Община Горна Оряховица 281 KB 07 юли 2023
77 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Вътрешен одитор” в звено "Вътрешен одит" 438 KB 03 юли 2023
78 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Вътрешен одитор" в звено "Вътрешен одит" при Община Горна оряховица 228 KB 26 юни 2023
79 Обявление за конкурс за длъжността "Вътрешен одитор" в звено "Вътрешен одит" при Община Горна Оряховица 1,1 MB 07 юни 2023
80 Обява на Община Горна Оряховица за свое инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична електрическа централа 453 KB 11 април 2023
81 Обява на Община Горна Оряховица за своето инвестиционно предложение за повишаване мерките на енергийна ефективност 354 KB 11 април 2023
82 Съобщение за краен срок за подаване на документи за саниране 169 KB 27 март 2023
83 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Паисий 197 KB 21 март 2023
84 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността “Секретар на Община” при Община Горна Оряховица 258 KB 28 февруари 2023
85 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Секретар на Община” при Община Горна Оряховица 759 KB 24 февруари 2023
86 Списък с допуснати кандидати за защита на концепция във връзка с провеждането на конкурс за длъжността "Секретар на община" при Община Горна Оряховица 247 KB 21 февруари 2023
87 Обявление за конкурс за длъжността "Секретар на община с население до 50 000 души и район" 1,2 MB 10 февруари 2023
88 Списък на одобрените кандидати за позиция "Ромски медиатор" 68 KB 02 февруари 2023
89 Списък на допуснатите кандидати до събеседване за длъжността "Ромски медиатор" по проект „Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица" 489 KB 30 януари 2023
90 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Янтра 621 KB 30 януари 2023
91 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Първомайци 702 KB 30 януари 2023
92 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Поликраище 730 KB 30 януари 2023
93 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Крушето 632 KB 30 януари 2023
94 Списък на одобрените кандидати след събеседване за длъжността "Образователен медиатор" по проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ 129 KB 27 януари 2023
95 Списък на допуснатите кандидати до събеседване за длъжността "Образователен медиатор" по проект „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово“ 131 KB 24 януари 2023
96 Приложения 2, 3 и 11 към обявлението за подбор на ромски медиатор 36 KB 23 януари 2023
97 Обявление за подбор на ромски медиатор по проект "Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица " 47 KB 23 януари 2023
98 Приложения 2, 3 и 29 към обявлението за подбор 343 KB 16 януари 2023
99 Обявление за подбор за заемане на длъжност по проект "Създаване на общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово" 469 KB 16 януари 2023
100 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността “Старши счетоводител” в отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ 186 KB 23 декември 2022
101 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Старши счетоводител” в отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ 53 KB 16 декември 2022
102 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Бюджет, финанси и счетоводна дейност" 259 KB 12 декември 2022
103 Обявление за конкурс за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Бюджет, финанси и счетоводна дейност" 681 KB 25 ноември 2022
104 Обява за конкурс за избор на външен екип за изпълнение на проект "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух" 543 KB 18 ноември 2022
105 Списък на класираните кандидати за длъжностите "Социален работник", "Домакин" и "Хигиенист" в Кризисен център - Горна Оряховица 372 KB 04 ноември 2022
106 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Младши експерт териториално устройство, градоустройство и архитектура” в отдел ТСУОС 54 KB 03 ноември 2022
107 Списък на допуснатите кандидати до събеседване за обявените длъжности, свързани с управление и функциониране на Кризисния център 385 KB 01 ноември 2022
108 списък на одобрените кандидати по проект BGLD-2.003-0011-C01-44493635.doc 204 KB 28 октомври 2022
109 списък на некласираните кандидати по проект BGLD-2.003-0011-C01-6463584.doc 171 KB 28 октомври 2022
110 Списък на недопуснатите кандидати за длъжността "Младши експерт териториално устройство, градоустройство и архитектура" в отдел ТСУОС 93 KB 28 октомври 2022
111 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Младши експерт териториално устройство, градоустройство и архитектура" в отдел ТСУОС 93 KB 28 октомври 2022
112 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Стрелец 487 KB 24 октомври 2022
113 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Правда 346 KB 24 октомври 2022
114 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Писарево 346 KB 24 октомври 2022
115 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Драганово 604 KB 24 октомври 2022
116 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на гр. Горна Оряховица 471 KB 24 октомври 2022
117 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Горски долен Тръмбеш 378 KB 24 октомври 2022
118 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Горски горен Тръмбеш 396 KB 24 октомври 2022
119 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г. за землището на с. Върбица 390 KB 24 октомври 2022
120 списък на допуснатите кандидати до събеседванепо проект BGLD-2.003-0011-C01-28308831.doc 177 KB 19 октомври 2022
121 Декларация за съгласие - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 652 KB 14 октомври 2022
122 Декларация от кандидатите - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 214 KB 14 октомври 2022
123 Заявление от кандидати - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 226 KB 14 октомври 2022
124 Обявление за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 430 KB 14 октомври 2022
125 Декларация за съгласие от кандидатите - към обявлението за подбор по проект "Създаване на общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово" 399 KB 11 октомври 2022
126 Декларация от кандидатите - към обявлението за подбор по проект "Създаване на общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово" 331 KB 11 октомври 2022
127 Заявление от кандидатите - към обявлението за подбор по проект "Създаване на общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово" 407 KB 11 октомври 2022
128 Обявление за подбор за заемане на длъжности по проект "Създаване на общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово" 1,2 MB 11 октомври 2022
129 Обявление за длъжността "Младши експерт териториално устройство, градоустройство и архитектура" в отдел "Териториално селищно устройство и общинска собственост" 594 KB 10 октомври 2022
130 Декларация за съгласие - към обявлението 195 KB 26 септември 2022
131 Декларация - към обявлението 214 KB 26 септември 2022
132 Заявление от кандидата - към обявлението 216 KB 26 септември 2022
133 Обявление за подбор за длъжностите "Социален работник", "Домакин" и "Хигиенист" в Кризисен център - Горна Оряховица 437 KB 26 септември 2022
134 Списък на недопуснатите кандидати за събеседване за длъжността "Ромски медиатор" по проект "Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица" 271 KB 01 септември 2022
135 Списък на допуснатите кандидати за събеседване за длъжността "Ромски медиатор" по проект "Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица" 279 KB 01 септември 2022
136 Списък на допуснатите кандидати за събеседване за длъжността "Координатор звено" по проект "Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца - Община Горна Оряховица" 276 KB 01 септември 2022
137 Декларация от кандидата - към обявление за подбор за длъжностите Координатор звено и Ромски медиатор по програма Правосъдие - Приложение 3 69 KB 25 август 2022
138 Декларация от кандидата - към обявление за подбор за длъжностите Координатор звено и Ромски медиатор по програма Правосъдие - Приложение 3 69 KB 25 август 2022
139 Заявление от кандидатите - към обявление за подбор за длъжностите Координатор звено и Ромски медиатор по програма Правосъдие - Приложение 2 67 KB 25 август 2022
140 Обявление за подбор на ромски медиатор по програма Правосъдие 73 KB 25 август 2022
141 Обявление за подбор на координатор звено по програма Правосъдие 73 KB 25 август 2022
142 Протокол за проведен подбор за длъжността Социален работник в Кризисен център - Горна Оряховица 332 KB 09 август 2022
143 Заповед за комисия на основание чл. 37в, ал. 1, изр. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ 65 KB 08 август 2022
144 Списък на допуснатите и недопуснти кандидати до събеседване за длъжността Социален работник в Кризисен център-Горна Оряховица 574 KB 05 август 2022
145 Заявление за участие в конкурса за заемане на длъжността „директор“ на общински детски градини на територията на община Горна Оряховица 19 KB 05 август 2022
146 Обявление за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на общински детски градини на територията на община Горна Оряховица 187 KB 05 август 2022
147 Декларация за съгласие от кандидатите - към обявлението за подбор за длъжност „Социален работник“ в Кризисен център – гр. Горна Оряховица 652 KB 22 юли 2022
148 Декларация от кандидатите - към обявлението за подбор за длъжност „Социален работник“ в Кризисен център – гр. Горна Оряховица 214 KB 22 юли 2022
149 Заявление от кандидатите - към обявлението за подбор за длъжност „Социален работник“ в Кризисен център – гр. Горна Оряховица 226 KB 22 юли 2022
150 Обявление за подбор за длъжност „Социален работник“ в Кризисен център – гр. Горна Оряховица 422 KB 22 юли 2022
151 Препис извлечение от протокола за проведен подбор за длъжностите, свързани с функционирането и управлението на Кризисен център - Горна Оряховица 702 KB 10 юни 2022
152 Списък на недопуснатите до събеседване кандидати за обявените длъжности в Кризисния център 345 KB 03 юни 2022
153 Списък на допуснатите кандидати до събеседване за обявените длъжности, свързани с управление и функциониране на Кризисния център 743 KB 03 юни 2022
154 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността "Специалист инвеститорски контрол" в отдел "Строителство и екология" при Община Горна Оряховица 260 KB 27 май 2022
155 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността "Специалист ел. изграждане и ЕЕ" в отдел "Строителство и екология" при Община Горна Оряховица 257 KB 27 май 2022
156 Обявление за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 267 KB 23 май 2022
157 Заповед за свикване на Общо събрание на работниците и служителите 249 KB 16 май 2022
158 Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „Специалист инвеститорски контрол” в отдел “Строителство и екология“ 263 KB 13 май 2022
159 Списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжността „Специалист ел. изграждане и ЕЕ” в отдел “Строителство и екология“ 261 KB 13 май 2022
160 Декларация за съгласие от кандидатите - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 652 KB 05 май 2022
161 Декларация от кандидатите - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 215 KB 05 май 2022
162 Заявление от кандидати - към обявлението за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 226 KB 05 май 2022
163 Обявление за подбор на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица 286 KB 05 май 2022
164 Протокол за разпределение на пасища и мери за индивидуално ползване - 2022 г. 268 KB 27 април 2022
165 Длъжностни характеристики за обявените свободни позиции за "Специалист ел. изграждане и ЕЕ" и "Специалист инвеститорски контрол" 2,5 MB 07 април 2022
166 Обявление за провеждане на конкурс за длъжностите: "Специалист ел. изграждане и ЕЕ" и "Специалист инвеститорски контрол" 747 KB 07 април 2022
167 Информация за изплатени субсидии и компенсации на превозвачи 382 KB 31 март 2022
168 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Поликраище 461 KB 26 януари 2022
169 Становище по екологична оценка - съгласуване на предварителен проект за Общ устройствен план на община Горна Оряховица 4,8 MB 06 декември 2021
170 Проект за санитарно-охранителна зона на Шахтов кладенец 1 и Шахтов кладенец 2 за водоснабдяване на Горски долен Тръмбеш 7,1 MB 16 ноември 2021
171 Обявление за изработен проект за санитарно-охранителна зона на шахтови кладенци в землището на Г. д. Тръмбеш 226 KB 16 ноември 2021
172 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Стрелец 761 KB 29 октомври 2021
173 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Правда 507 KB 29 октомври 2021
174 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Писарево 682 KB 29 октомври 2021
175 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Крушето 523 KB 29 октомври 2021
176 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на гр. Долна Оряховица 1 MB 29 октомври 2021
177 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Горски долен Тръмбеш 720 KB 29 октомври 2021
178 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Горски горен Тръмбеш 717 KB 29 октомври 2021
179 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на гр. Горна Оряховица 748 KB 29 октомври 2021
180 Споразумението по чл. 37 в, ал. 2 от ЗСПЗЗ на масивите за ползване за стопанската 2021/2022 г. за землището на с. Върбица 720 KB 29 октомври 2021
181 Заповед - епидемиологични мерки - масови мероприятия 57 KB 25 август 2021
182 Заповед епидемична обстановка 67 KB 23 август 2021
183 Заповед за назначаване на комисия за сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи 328 KB 12 август 2021
184 МКБППМН при Община Горна Оряховица набира кандидати за девет 9 броя обществени възпитатели 423 KB 06 август 2021
185 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността "Младши експерт човешки ресурси" в отдел "Човешки ресурси и обществени поръчки" при Община Горна Оряховица 3 MB 28 май 2021
186 Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт човешки ресурси” в отдел “Човешки ресурси и обществени поръчки“ 332 KB 12 май 2021
187 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността "Младши експерт управление на човешките ресурси" в отдел "Човешки ресурси и обществени поръчки" 450 KB 12 май 2021
188 Протокол за разпределение на пасища и мери за индивидуално ползване - 2021 г. 389 KB 29 април 2021
189 Обявление за провеждане на конкурс за длъжността “Младши експерт човешки ресурси” в отдел „Човешки ресурси и обществени поръчки“ при Община Горна Оряховица 4,4 MB 20 април 2021
190 Процедура за избор на членове на Съвета на децата 2,6 MB 07 април 2021
191 Информация за изплатените компенсации и субсидии на превозваческите фирми за 2020 г. 382 KB 31 март 2021
192 Препис извлечение от протокола за проведен конкурс за длъжността "Старши инспектор МДТ" в отдел "Местни данъци и такси" при Община Горна Оряховица 273 KB 22 март 2021
193 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността "Младши експерт обществени поръчки" на отдел "Човешки ресурси и обществени поръчки" 438 KB 17 март 2021
194 Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт обществени поръчки” в отдел “Човешки ресурси и обществени поръчки“ 125 KB 10 март 2021
195 Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт обществени поръчки” в отдел “Човешки ресурси и обществени поръчки“ 156 KB 10 март 2021
196 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността "Старши инспектор МДТ" в отдел "Местни данъци и такси" 419 KB 10 март 2021
197 Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „Старши инспектор МДТ” в отдел "Местни данъци и такси“ при Община Горна Оряховица 285 KB 10 март 2021
198 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Старши инспектор МДТ" в отдел "Местни данъци и такси" 240 KB 10 март 2021
199 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Старши инспектор МДТ” в административно звено: Отдел “Местни данъци и таксит“ 820 KB 10 март 2021
200 Обявление за конкурс за длъжността "Директор" на Исторически музей - Горна Оряховица 783 KB 26 февруари 2021
201 Обявление за провеждане на длъжността "Старши инспектор местни данъци и такси" в отдел "Местни данъци и такси" при Община Горна Оряховица 535 KB 17 февруари 2021
202 Обявление за провеждане на конкурс за длъжността “Младши експерт обществени поръчки” в отдел „Човешки ресурси и обществени поръчки“ при Община Горна Оряховица 578 KB 17 февруари 2021
203 Заповед за сключване на договори с ползвателите на полски пътища за стопанската 2020 - 2021 г. 201 KB 15 декември 2020
204 Заявление към обявлението за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проект "Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4" 1,2 MB 02 октомври 2020
205 Обявление за прием на потребители по BG05M9OP001-2.103 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4" 698 KB 02 октомври 2020
206 Препис извлечение от протокола с класирането от проведения конкурс за длъжността "Юрисконсулт" в отдел "Териториално селищно устройство и общинска собственост" 264 KB 02 октомври 2020
207 Препис извлечение от протокола с класирането от проведения конкурс за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Бюджет, финанси и счетоводна дейност" 126 KB 29 септември 2020
208 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Старши счетоводител” в отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ 29 KB 18 септември 2020
209 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността “Юрисконсулт” в отдел “Териториално и селищно устройство и общинска собственост“ 54 KB 18 септември 2020
210 Заповед за сключване на договори с ползвателите на полски пътища за стопанската 2019 - 2020 г. 202 KB 17 септември 2020
211 Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „Старши счетоводител” в отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ при Община Горна Оряховица 129 KB
212 Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Старши счетоводител” в отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ при Община Горна Оряховица 132 KB
213 Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността “Старши счетоводител” в административно звено: Отдел “Бюджет, финанси и счетоводна дейност“ 328 KB
214 Списъци с допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Юрисконсулт" в отдел „Териториално и селищно устройство и общинска собственост“ при Община Горна Оряховица 362 KB
215 Заповед за назначаване на комисия за сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи 319 KB
216 Обявление за длъжността "Старши счетоводител" в отдел "Бюджет, финанси и счетоводна дейност" при Община Горна Оряховица 138 KB
217 Обявление за длъжността "Юрисконсулт" в отдел "Териториално и селищно устройство и общинска собственост" при Община Горна Оряховица 439 KB
218 Списък на класираните кандидати за длъжността "Сътрудник социални дейности" 425 KB
219 Списък на допуснатите кандидати до събеседване за длъжността "Сътрудник социални дейности" 502 KB
220 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността - младши експерт "Управление на човешките ресурси и корупция" 54 KB
221 Декларация - Приложение №2 за кандидата за работа по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица" 412 KB
222 Заявление за постъпване на работа по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица" 524 KB
223 Обявление за подбор за заемане на длъжност "Сътрудник социални дейности" по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица" 751 KB
224 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността - младши експерт "Канцелария, техническо обслужване и международни връзки" в отдел "ГРАО" 355 KB
225 Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт канцелария, техническо обслужване и международни връзки” в отдел “ГРАО“ при Община Горна Оряховица 124 KB
226 Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт канцелария, техническо обслужване и международни връзки” в отдел “ГРАО“ при Община Горна Оряховица 128 KB
227 Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Младши експерт управление на човешките ресурси и корупция” в отдел “Човешки ресурси и обществени поръчки“ при Община Горна Оряховица 130 KB
228 Обявление за провеждане на конкурс за длъжността “Младши експерт управление на човешките ресурси и корупция” в отдел „Човешки ресурси и обществени поръчки“ при Община Горна Оряховица 203 KB
229 Обявление за провеждане на конкурс за длъжността “Младши експерт канцелария, технически обслужване и международни връзки” в отдел „ГРАО“ при Община Горна Оряховица 207 KB
230 Протокол за критериите и относителната тежест за провеждане на конкурс за длъжността "Началник отдел" на отдел "Хуманитарни дейности" 235 KB
231 Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Началник отдел" в отдел "Хуманитарни дейности" 124 KB
232 Протокол за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "Началник отдел" в отдел "Хуманитарни дейности" 330 KB
233 Декларация за провеждане на конкурса 176 KB
234 Заявление за участие в конкурса 298 KB
235 Информация за длъжността 359 KB
236 Заповед за обявяване на конкурса 396 KB
237 Обявление за конкурс за длъжността "Началник отдел" на отдел "Хуманитарни дейности" при Община Горна Оряховица 492 KB
238 Списък на допуснатите кандидати до събеседване, участващи в подбор за длъжността "Домашен санитар" по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" - компонент 2 390 KB
239 Протокол за разпределение на пасища и мери за индивидуално ползване 264 KB
240 Обявление за подбор на външни членове на одитния комитет в Община Горна Оряховица 573 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени